Ultrazvučna terapija

PULSON 100, PULSON 200, PULSON 400

APARATI ZA ULTRAZVUČNU TERAPIJU

Aparati za ultrazvučnu terapiju belgijskog proizvođača GymnaUniphy .
Poseduju patentiranu ultrazvučnu sondu razvijenu visoko-frekventnom tehnologijom koja obezbeđuje konstantni maksimalni ultrazvučni izlaz (skoro sva električna energija se pretvara u mehaničke talase) i to zahvaljujući automatskom podešavanju i perfektnoj kontroli kontakta.

Pulson100

PULSON 100 Uređaj za ultrazvučnu terapiju

- Ultrazvučna sonda 1 MHz, 4 cm²
- Pulsni i kontinuirani mod rada (100-50-40-30-20-10%)
- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- 11 pre-programiranih indikacija+1 slobodan mod
- Ergonomska ultrazvučna sonda
- Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde
- Ovaj portabilni uređaj ima sve osnovne funkcije i veoma je lak za korišćenje.

- Glavni kabel
- Ultrazvučna sonda 1MHz, 4 cm², uključujući držač
- Kontakt gel, 500 ml
- Uputstvo za upotrebu Pulson 100
- Indikaciona tabela Pulson 100
- Set fotografija Pulson 100 za postavljanje ultrazvučne sonde

- Ultrazvučna sonda 1 MHz, 1 cm²
- Kontakt gel, 5 l
- Torbica za seriju 200
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima


Pulson200

PULSON 200 Uređaj za ultrazvučnu terapiju

- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
- Pulsni i kontinuirani mod rada (100-50-40-30-20-10%)
- LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- 23 pre-programiranih indikacija,14 ciljnih programa,1 dijagnostički program
- Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)
- Ergonomska ultrazvučna sonda
- Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde

- Glavni kabel
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
- Kontakt gel, 500 ml
- Uputstvo za upotrebu Pulson 200
- Indikaciona tabela Pulson 200
- Set fotografija Pulson 200 za postavljanje ultrazvučne sonde

- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
- Kontakt gel, 5 l
- Torbica za seriju 200
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima


Pulson400

PULSON 400 Uređaj najnovije generacije za ultrazvučnu terapiju

- Pulsni i kontinuirani mod rada
- 2 multifrekventne ultrazvučne sonde 1 Mhz i 3 Mhz,1 cm² i 4 cm²
- 2 odvojena potenciometra za intenzitet
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- Lista kontraindikacija
- Memorija:500 slobodnih mesta
- USB portal za update-ovanje protokola
- GTS sistem (Medicinska E-knjiga, Vodič za terapije, Terapije zasnovane na dokazima)
- Medicinska E-knjiga (biblioteka anatomije ,medicinska objašnjenja i predlog terapije, pomoć)
- Vodič za terapije, protokoli (preko 800 pre programiranih protokola),3D slike za postavljanje elektroda,programi fonoforeza
- Touch screen,kolor,10,4 inča, 600x800 pixela

- Glavni kabel
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,1 cm²
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
- Vizuelno analogna skala
- Olovka za touch screen
- Kontakt gel, 500 ml
- Uputstvo za upotrebu Pulson 400

- Kontakt gel, 5 l
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima