Aquadelicia I-VIII

HIDROMASAŽNE KADE SERIJE AQUADELICIA I-VIII

Hidromasažne kade Aquadelicia I-VIII

Ergonomske balneološke kade dizajnirane za primenu u hidroterapiji korišćenjem prirodnih, termalnih, mineralnih i kombinovanih postupaka. Hidromasažne kade sa podvodnom masažom , hidromasažom - vrtložna kupka i vazdušnom masažom - biserna kupka .

Sve kade su anatomski oblikovane, opremljene setom za podvodnu masažu (osim AQ I), prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha. U zavisnosti od modela imaju ugrađene sisteme vazdušne masaže (biserne kupke) i hidromasaže (vrtložne kupke).Opremljene su vodenim i vazdušnim pumpama koje omogućavaju masažu pojedinih delova tela. Opremljene su sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna.
Sve kade imaju: ručni tuš sa toplom i hladnom vodom, mobilni stepenik sa 2 gazišta, vazdušni jastuk za vrat i naslon za glavu.

Dimenzije kade (dxšxv): 2465 x 990 x 1030-1050 mm
Maksimalna / efektivna zapremina kade: 460 / 350 litara
Vreme punjenja / pražnjenja kade: 6 minuta / 5 minuta
Materijal: Beli antibakterijski AKRIL

Aquadelicia I – Balneološka kada

-Balneološka kada za balneološke procedure korišćenjem prirodne, termalne , mineralne i mešane vode.
-Analogni indikator temperature punjenja vode

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia I A – Balneološka kada za vazdušnu masažu

-Balneološka kada za balneološke procedure i vazdušnu masažu
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 204 mlaznice (12 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-Ozonoterapija
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia II – Hidromasažna kada za podvodnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Analogni indikator temperature punjenja vode

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Ugrađena folijska tastatura
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia III – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia IV – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia V – Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-TURBO mod hidromasaže
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VI – Hidromasaža za podvodnu masažu i vazdušnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Ugrađena folijska tastatura
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VII – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Efekat sekvencijalne zone masaže u pulsirajućem modu
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

Model AQUADELICIA VII LFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VII plus dodatne karakteristike i to:
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Izbor različitih hidro jet mlaznica
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-TURBO mod hidromasaže
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču (VII LFK)
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VIII – Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Efekat sekvencijalne zone masaže u pulsirajućem modu
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

Model AQUADELICIA VIII LFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VIII plus dodatne karakteristike i to:
-TURBO mod hidromasaže
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

Model AQUADELICIA VIII PLFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VIII plus dodatne karakteristike i to:
-15 preprogramiranih procedura
-TURBO mod masaže
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-TURBO mod hidromasaže
-5 unapred programiranih procedura
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču (VIII LFK)
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta