Gymna

Gymna aparati serije 200 i serije 400

Aparati za ultrazvučnu terapiju Gymna

Aparati za ultrazvučnu terapiju. Vrhunski dvokanalni aparati najnovije generacije.

Pulson 100 – Aparat za ultrazvučnu terapiju

-Portabilni aparat za ultrazvučnu terapiju
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja
-Brzi tasteri za najvažnije funkcije

-Lista indikacija: 23 indikacije

-Ovaj portabilni uređaj ima sve osnovne funkcije i veoma je lak za korišćenje.

-Glavni kabel
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Set fotografija za postavljanje UZ sonde
-Uputstvo za upotrebu Pulson 100

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 5 l
-Torbica za seriju 200
-Kolica za uređaj Mobile

Pulson 200 – Aparat za ultrazvučnu terapiju

-Portabilni aparat za ultrazvučnu terapiju
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja
-Brzi tasteri za najvažnije funkcije

-Lista ciljeva: 15 ciljeva
-Lista indikacija: 23 indikacija
-1 dijagnostički program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za elektroterapiju Duo 200

-Glavni kabel
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Uputstvo za upotrebu Pulson 200

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 5 l
-Torbica za seriju 200
-Kolica za uređaj Mobile

Pulson 400 – Aparat za ultrazvučnu terapiju

Najnapredniji aparat za ultrazvučnu terapiju
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontinuirani i pulsni mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja

-Lista ciljeva:15 ciljeva
-Lista indikacija:23 indikacija
-1 dijagnostički program i 2 terapijska programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (550 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Glavni kabel
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz, 1 cm²
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz, 4 cm²
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Kontakt gel, 500 ml
-Uputstvo za upotrebu Pulson 400

-Kontakt gel, 5 l
-Kolica za uređaj Mobil 400