Hidroterapija

AQUADELICIA I-VIII, AQUADELICIA MINI I-III, AQUAMANUS , AQUAPEDIS, AQUABELA, AQUADELICIA IX

Hidromasažne kade

Ergonomske balneološke kade dizajnirane za primenu u hidroterapiji korišćenjem prirodnih, termalnih, mineralnih i kombinovanih postupaka. Zahvaljujući svojim dimenzijama, obliku i karakteristikama idealne su za korišćenje u rehabilitacionim centrima, banjama kao i wellness centrima. Hidromasažne kade sa podvodnom masažom , hidromasažom - vrtložna kupka i vazdušnom masažom - biserna kupka . Hidromasažne kade za gornje i donje ekstremitete. Četvoroćelijske kade.

Aquadelicia I – Balneološka kada

-Balneološka kada za balneološke procedure korišćenjem prirodne, termalne , mineralne i mešane vode.
-Analogni indikator temperature punjenja vode

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia I A – Balneološka kada za vazdušnu masažu

-Balneološka kada za balneološke procedure i vazdušnu masažu
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 204 mlaznice (12 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-Ozonoterapija
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia II – Hidromasažna kada za podvodnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Analogni indikator temperature punjenja vode

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Ugrađena folijska tastatura
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia III – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia IV – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia V – Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-TURBO mod hidromasaže
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VI – Hidromasaža za podvodnu masažu i vazdušnu masažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Ugrađena folijska tastatura
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VII – Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Efekat sekvencijalne zone masaže u pulsirajućem modu
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

Model AQUADELICIA VII LFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VII plus dodatne karakteristike i to:
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Izbor različitih hidro jet mlaznica
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-TURBO mod hidromasaže
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (204/12) u kontinuiranom modu
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču (VII LFK)
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia VIII – Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za podvodnu masažu, vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-3 zone hidromasaže, nezavisno podesive
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 22 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Efekat sekvencijalne zone masaže u pulsirajućem modu
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-4 zone vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 408 mlaznica (24 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže za svaku zonu pojedinačno
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu od 9 mm
-Elektronski kontrolisana

Model AQUADELICIA VIII LFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VIII plus dodatne karakteristike i to:
-TURBO mod hidromasaže
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

Model AQUADELICIA VIII PLFK:
-Sve karakteristike kao i kod Aquadelicia VIII plus dodatne karakteristike i to:
-15 preprogramiranih procedura
-TURBO mod masaže
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-TURBO mod hidromasaže
-5 unapred programiranih procedura
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje temperature unutar kade 3kW
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču (VIII LFK)
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquadelicia IX E – Hidromasažna kada za Wellness

-Wellness kada za vazdušnu masažu(“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 4 srednjih hidro mlaznica + 30 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 204 mlaznica (12 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Elektronski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Stepenik sa 1 ili 2 gazišta
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode

Aquadelicia IX – Hidromasažna kada za Wellness

-Wellness kada za vazdušnu masažu(“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-2 zone hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 10 srednjih hidro mlaznica + 40 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Efekat sekvencijalne zone masaže u pulsirajućem modu
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 204 mlaznica (12 vazdušnih mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Centralni STOP prekidač
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Vazdušni jastuk za vrat
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje vode unutar kade 3kW
-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Stepenik sa 1 ili 2 gazišta
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode

Aquadelicia Mini – Balneološka kada

-Balneološka kada za balneološke procedure korišćenjem prirodne, termalne , mineralne i mešane vode.
-Analogni indikator temperature punjenja vode

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Mobilni stepenik sa jednim ili dva gazišta

Aquadelicia Mini I – Hidromasažna kada za hidromasažu

-Hidromasažna kada za hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 30 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode

Aquadelicia Mini I L – Hidromasažna kada za hidromasažu

-Hidromasažna kada za hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 30 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidro masaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Elektronski tajmer trajanja procedure: 1-20 minuta
-Elektronski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-2 zone hidromasaže (4 srednjih,26 mikro hidro mlaznica + opcija: mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW
-Ugrađena folijska tastatura
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Mobilni stepenik sa jednim ili dva gazišta

Aquadelicia Mini II – Hidromasažna kada za vazdušnu masažu

-Hidromasažna kada za vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-1 zona vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 170 mlaznica (10 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod hidro masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-Elektronski tajmer procedura 1-30 min
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Ozonoterapija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Mobilni stepenik sa jednim ili dva gazišta

Aquadelicia Mini III – Hidromasažna kada za vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 30 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-1 zona vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 170 mlaznica (10 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Ručna regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Pneumatski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-TURBO mod hidromasaže
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Mobilni stepenik sa jednim ili dva gazišta

Aquadelicia Mini III L – Hidromasažna kada za vazdušnu masažu i hidromasažu

-Hidromasažna kada za vazdušnu masažu (“biserna kupka”) i hidromasažu (“vrtložna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 30 mikro hidro mlaznice sa podešavanjem smera mlaza i ručnim regulisanjem ulaza vazduha u hidromasažni sistem
-Kontinuirani i pulsni mod hidromasaže
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-1 zona vazdušne masaže
-Ukupan broj vazdušnih mlaznica: 170 mlaznica (10 vazdušnih jet mlaznica sa po 17 otvora)
-Kontinuirani mod vazdušne masaže
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Elektronski kontrolisana

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Naslon za glavu
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Set za podvodnu masažu uključujuči pumpu sa završetkom od 9 mm
-Stabilan završetak seta za podvodnu masažu prečnika 13 mm
-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-TURBO mod hidromasaže
-Magični masažni sistem sa šampanj efektom
-5 unapred programiranih procedura
-2 zone hidromasaže (4 srednjih,26 mikro hidro mlaznica)
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW
-Ugrađena folijska tastatura
-Aquadelicia Mini namenjena za procedure blatom (sve komponente od nerđajućeg čelika)
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Ozonoterapija
-Aromaterapija
-UV Dezinfekcija
-Automatsko punjenje vode
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Mobilni stepenik sa jednim ili dva gazišta

Aquamanus – Hidromasažna kada za gornje ekstremitete

-Hidromasažna kada za gornje ekstremitete za hidromasažu (“vrtložnu masažu”) pomoću 10 mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera vode.
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 8 mikro hidro mlaznica, 2 srednje hidro mlaznice
-Kontinuirani i talasasti (sinusoidni) mod hidromasaže
-Elektronski kontrolisan intenzitet hidromasaže +/- u kontinuiranom modu
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Bifunkcionalni digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Dimenzije kade u mm:1010x695x1010-1030
-Maksimalna/korisna zapremina kade: 30/25 l
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 3min/2.5min
-Elektronski kontrolisana putem elektronskih tastera

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Ugrađena folijska tastatura
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Automatsko punjenje vode
-UV Dezinfekcija
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Stolica sa podešavanjem visine

Aquapedis – Hidromasažna kada za donje ekstremitete

-Hidromasažna kada za donje ekstremitete za hidromasažu (“vrtložnu masažu”) pomoću 16 mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera vode.
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 16 mikro hidro mlaznica
-Kontinuirani i pulsirajući mod hidromasaže
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Bifunkcionalni digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Dimenzije kade u mm:920x940x670-690
-Maksimalna/korisna zapremina kade: 65/46 l
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 3min/2.5min
-Elektronski kontrolisana putem elektronskih tastera

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (68/4) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min
-Ugrađena folijska tastatura
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Automatsko punjenje vode
-UV Dezinfekcija
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja unutar kade - tirkiz, zelena, grašak-zelena
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Stolica sa podešavanjem visine

Aquapedis I – Sedeća hidromasažna kada za donje ekstremitete

-Sedeća hidromasažna kada za donje ekstremitete za hidromasažu (“vrtložnu masažu”) pomoću 29 mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera vode.
-2 nezavisne zone hidromasaže
-Gornja hidromasažna zona: 6 srednjih hidro mlaznica, 8 mikro hidro mlaznica, 1 mikro hidro mlaznica za hemoroide
-Donja hidromasažna zona:8 srednjih hidro mlaznica, 6 mikro hidro mlaznica za masažu stopala
-Kontinuirani mod hidromasaže
-Analogni indikator temperature punjenja vode
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Mobilni stepenik sa 2 gazišta
-Dimenzije kade u mm: 1550x770x890-920
-Maksimalna/korisna zapremina kade: 184/167 l
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 3min/2.5min
-Pneumatski prekidač

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-1 zona vazdušne masaže - vazdušne mlaznice sa ručnom regulacijom intenziteta (68/4) u kontinuiranom modu (opcija:mlaznice od nerđajućeg čelika)
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Automatsko punjenje vode
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW (UV dezinfekcija nije moguća)
-Ozonoterapija
-UV Dezinfekcija
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquapedis I L – Sedeća hidromasažna kada za donje ekstremitete

-Sedeća hidromasažna kada za donje ekstremitete za hidromasažu (“vrtložnu masažu”) pomoću 29 mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera vode.
-2 nezavisno kontrolisane zone hidromasaže
-Gornja hidromasažna zona: 6 srednjih hidro mlaznica, 8 mikro hidro mlaznica, 1 mikro hidro mlaznica za hemoroide
-Donja hidromasažna zona:8 srednjih hidro mlaznica, 6 mikro hidro mlaznica za masažu stopala
-Kontinuirani i pulsirajući mod hidromasaže
-Podešeno vreme trajanja procedure: 20 minuta
-Mehaničko ispiranje hidromasažnog sistema
-Bifunkcionalni digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa 2 gazišta
-Dimenzije kade u mm: 1550x770x890-920
-Maksimalna/korisna zapremina kade: 184/167 l
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 3min/2.5min
-Elektronski kontrolisana putem elektronskih tastera

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Mobilni stepenik sa dva gazišta
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-Elektronski tajmer procedura 1-20 min ili 1-30 min
-Folijska tastatura na vertikalnom držaču
-Automatsko ispiranje hidromasažnog sistema
-Automatsko punjenje vode
-Održavanje temperature unutar kade 1,5kW (UV dezinfekcija nije moguća)
-Ozonoterapija
-UV Dezinfekcija
-Digitalni indikator temperature punjenja vode i vode u kadi
-Alarm
-Kolor svetlosna terapija
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Rukohvat za stepenik sa 2 gazišta

Aquapedis II A – Kada za gornje i donje ekstremitete za vazdušnu masažu

-Kada za donje i gornje ekstremitete sa 4 komore za vazdušnu masažu
-3 zone vazdušne masaže
-Kadica za noge: 320 mlaznica (8 vazdušnih mlaznica sa po 40 otvora)
-Kadice za ruke:2x12 vazdušnih mlaznica
-Kontinuirani mod masaže
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Nezavisno ručno kontrolisanje gornje i donje zone vazdušne masaže
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Digitalni tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Bifunkcionalni digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Dimenzije kade u mm: 950x1300x980-1000
-Maksimalna/korisna zapremina jedne kade za ruke: 17/12 l
-Maksimalna/korisna zapremina kade za noge: 74/46 l
-Dovod tople i hladne vode: 2x1”
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 2.5min/2min
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom na vertikalnom držaču

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Elektronska regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Nezavisna ručna kontrola intenziteta u kadi za ruke/obe od jednom/u kadi za noge
-Ozonoterapija (samo za kadu za noge)
-Alarm
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Stolica sa podešavanjem visine

Aquapedis II AH – Kada za gornje i donje ekstremitete za hidro masažu

-Kada za donje i gornje ekstremitete sa 4 komore za hidromasažu (“vrtložnu masažu”) i vazdušnu masažu (“biserna kupka”)
-1 zona hidromasaže
-Ukupan broj hidro mlaznica: 16 mikro hidro mlaznica
-Kontinuirani i pulsirajući mod hidromasaže
-3 zone vazdušne masaže
-Kadica za noge: 320 mlaznica (8 vazdušnih mlaznica sa po 40 otvora)
-Kadice za ruke:2x12 vazdušnih mlaznica
-Kontinuirani mod masaže
-Automatsko sušenje sistema vazdušne masaže
-Nezavisno ručno kontrolisanje gornje i donje zone vazdušne masaže
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Digitalni tajmer trajanja procedure: 1-30 minuta
-Bifunkcionalni digitalni indikator temperature punjenja vode i temperature vode u kadi
-Dimenzije kade u mm: 950x1300x980-1000
-Maksimalna/korisna zapremina jedne kade za ruke: 17/12 l
-Maksimalna/korisna zapremina kade za noge: 74/46 l
-Dovod tople i hladne vode: 2x1”
-Vreme punjenja/vreme pražnjenja: 2.5min/2min
-Elektronski kontrolisana sa ugrađenom folijskom tastaturom na vertikalnom držaču

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Vazdušne jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Elektronska regulacija intenziteta vazdušne masaže
-Hidro jet mlaznice od nerđajućeg čelika
-Talasasti mod hidromasaže i elektronska kontrola hidromasaže u kontinuiranom modu
-Nezavisna ručna kontrola intenziteta u kadi za ruke/obe od jednom/u kadi za noge
-Ozonoterapija (samo za kadu za noge)
-Alarm
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Elektromagnetni omekšivač vode
-Stolica sa podešavanjem visine

Aquapedis II MUD – Kada za gornje i donje ekstremitete za tretmane blatom

-Kada za ekstremitete sa 4 komore namenjena za tretmane blatom
-Ulaz mineralne vode za donju komoru
-Tuš sa toplom i hladnom vodom
-Analogni indikator temperature u kadi
-Bez sistema za punjenje blata
-Dimenzije kade u mm: 950x1300x980-1000
-Maksimalna/korisna zapremina jedne kade za ruke: 17/12 l

-Ručni tuš sa toplom i hladnom vodom
-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju - pakovanje 3x5l
-Plastična flašica sa raspršivačem
-Sunđer

-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Stolica sa podešavanjem visine

Aquabela I / II / III – Škotski tuš

-Škotski tuš-za stimulaciju organizma naizmenično toplom i hladnom vodom.
Aplikuje se korišćenjem mlaza vode iz 2 mlaznice pritiska 3 atm, sa razdaljine od 3-4m. Tuš počinje mlazom vode temperature od 38°-42° u trajanju od 30 sekundi a zatim sa mlazom vode temperature 16°-18° u trajanju od 5-10 sekundi. Tuširanje se ponavlja nekoliko puta, prvo u oblasti donjih i gornjih ekstremiteta, a zatim torzo i stomak.

Aquabela I - dva moda masaže, rotiranje mlaznice od 0-90°, 2 termostatičke baterije, 2 analogna indikatora temperature, 2 analogna indikatora pritiska

Aquabela II - isto kao i model I + omogućava primenu Kneipp-ovog metoda kroz mlaznice na levoj strani (trenutna promena temperature vode)

Aquabela III - isto kao i model II + ima dodatni ventil za kontrolisanje cirkularnog i sedećeg tuša koji spadaju u dodatnu opremu i nisu uračunati u cenu.

-Dimenzije u mm: 890x530x1180-1200
-Protok vode u jednoj mlaznici pri 0,3MPa: 0-48 l/min

-Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 1l

-Ventili od nerđajućeg čelika
-Specifična boja za bočni panel kade - izbor 720 boja
-Kružni tuš sa podešavanjem visine (samo model Aquabela III)
-Sedeći tuš (samo model Aquabela III)