Hilt terapija

HIRO 3.0, SH1-SPORT HIRO 1

HILT terapija i terapija laserom visokog intenziteta

HILT - Inovativna terapeutska metoda za lečenje bolnih patologija mišića, kostiju i tetiva.HILT terapija, potvrđena studijama i naučnim istraživanjima, pacijentima može ponuditi efikasno, brzo i produženo terapeutsko delovanje. HILT terapija, koja se svakodnevno koristi u najboljim ordinacijama i klinikama širom sveta, nudi vrhunsko zadovoljstvo pacijentu i lekaru.HILT terapija se koristi jedinstvenom laserskom tehnikom u svetu: laserskim impulsom HILT patentiranim u SAD-u. Vrhunski proizvod, HIRO sertifikovan po FDA standardima, stvoren je za efikasno lečenje dubokih i hroničnih patologija. Intenzivna, dubinska i sigurna terapija.

ASA Hiro 3.0 – Aparat za HILT terapiju 3kW

-Laserski izvor: visokoenergetski pulsirajući Nd :YAG Talasna dužina:1064 nm
-Maksimalna snaga-vrh: 3 kW
-Energija po pulsu:maksimalno 350mJ
-Prosečna snaga: 10,5 W
-Maksimalan intenzitet 15000 W/cm²
-Protok: 1780 mJ/cm²
-Trajanje pulsa: manje od 120 µs
-Frekvencija ponavljanja pulsa: 10-30 Hz
-Parametri koji se mogu menjati: frekvencija ponavljanja impulsa,ciklus emisije i količina energije
-Korisnički interfejs sa osvetljenim touch screen ekranom - novi operativni sistem Touch 1.0:
-vođeni protokoli tretmana za određene regije tela
-protokoli za tretmane patologija
-anti-edema protokoli
-standardni protokoli
-Automatsko računanje emitovane energije prema zadatim parametrima
-Akustični signal za početak i kraj terapije
-Sonde koje omogućavaju skenirajuću i tačkastu upotrebu.2 vrste sondi:
-Standardna sonda intenziteta 15000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-DJD sonda intenziteta 15000 W/cm² za regenerativnu terapiju koja optimizuje hilt puls koji se prenosi na tkivo, 5.0 mm .Patentirana.
-Zaštitne naočare za laser
-Dimenzije:30 x 70 x 78 cm-Težina: 40 kg

-Standardna sonda intenziteta 15000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-Zaštitne naočare za laser

-DJD sonda intenziteta 15000 W/cm² za regenerativnu terapiju koja optimizuje hilt puls koji se prenosi na tkivo, 5.0 mm .Patentirana.

ASA Sport Hiro SH-1 – Aparat za HILT terapiju 1kW

-Laserski izvor:visokoenergetski pulsirajući Nd :YAG Talasna dužina:1064 nm
-Maksimalna snaga-vrh: 1 kW
-Energija po pulsu:maksimalno 150 mJ
-Maksimalan intenzitet 5000 W/cm²
-Prosečna snaga: 6 W
-Protok: 760 mJ/cm²
-Trajanje pulsa: manje od 150 µs
-Frekvencija ponavljanja pulsa: 10-30 Hz
-Parametri koji se mogu menjati: frekvencija ponavljanja pulsa,ciklus emisije i količina energije
-Korisnički interfejs sa osvetljenim touch screen ekranom - novi operativni sistem Touch 1.0:
-vođeni protokoli tretmana za određene regije tela
-protokoli za tretmane patologija
-anti-edema protokoli
-standardni protokoli
-Automatsko računanje emitovane energije prema zadatim parametrima
-Akustični signal za početak i kraj terapije
-Sonda koja omogućava tačkastu upotrebu:
-Standardna sonda intenziteta 5000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-Zaštitne naočare za laser
-Dimenzije:37 x 21 x 43 cm-Težina: 14 kg

-Standardna sonda intenziteta 5000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-Zaštitne naočare za laser

Polaris HP M – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta 8W

-Ugrađen laserski izvor velikog intenziteta - 808nm/8W , frekvencija 1- 10000 Hz
-3 različita adaptera za aplikatore: 1 cm², 5 cm² i DILA (Deep Intratissue Laser Adapter - patentiran od Astar-a)
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani, pulsni i super pulsni (pravougaoni,trougaoni)
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu veličine tretirane regije
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde
-Mogućnost podešavanja radnog ciklusa (duty cycle) i vremena impulsa
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike
-Mogućnost rada sa skenirajućim aplikatorom, klaster aplikatorom i tačkastim laserskim sondama za biostimulirajuću laser terapiju (laser terapiju niske snage)

-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija
-Baza unapred definisanih programa tretmana i sekvenci:
50 programa za tretman terapijom lasera visokog intenziteta
51 program za tačkastu lasersku sondu IR808nm
20 program za tačkastu lasersku sondu IR660nm
55 programa za klaster laserski aplikator
250 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
8 programa sa Nogier frekvencijama
30 programa sa Voll-ovim frekvencijama
26 programa za skenirajući laser aplikator
50 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Kolor ekran osetljiv na dodir 7”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana

-Glavni kabel
-HP sonda
-Adapter za aplikovanje - 1 cm² i i 5 cm²
-Zaštitne naočare (2 kom)
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T2 A/250V (2 kom)
-Držač za lasersku sondu (2 kom)
-Držač za HP sondu
-Uputstvo za upotrebu Polaris HP

-DILA adapter - Deep Intratissue Laser Adapter

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW
-Polaris HP asistent- fleksibilni držač za lasersku sondu visokog intenziteta

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA

Polaris HP S – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta 18W

-Ugrađena dva laserska izvora velikog intenziteta - 808nm/8W i 980nm/10W
-Ukupna snaga:18W , frekvencija 1- 10000 Hz
-3 različita adaptera za aplikatore: 1 cm², 5 cm² i DILA (Deep Intratissue Laser Adapter - patentiran od Astar-a)
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani, pulsni i super pulsni (pravougaoni,trougaoni)
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu veličine tretirane regije
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde
-Mogućnost podešavanja radnog ciklusa (duty cycle) i vremena impulsa
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike
-Mogućnost rada sa skenirajućim aplikatorom, klaster aplikatorom i tačkastim laserskim sondama za biostimulirajuću laser terapiju (laser terapiju niske snage)

-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija
-Baza unapred definisanih programa tretmana i sekvenci:
50 programa za tretman terapijom lasera visokog intenziteta
51 program za tačkastu lasersku sondu IR808nm
20 program za tačkastu lasersku sondu IR660nm
55 programa za klaster laserski aplikator
250 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
8 programa sa Nogier frekvencijama
30 programa sa Voll-ovim frekvencijama
26 programa za skenirajući laser aplikator
50 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Kolor ekran osetljiv na dodir 7”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana

-Glavni kabel
-HP sonda
-Adapter za aplikovanje - 1 cm² i i 5 cm²
-Zaštitne naočare (2 kom)
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T2 A/250V (2 kom)
-Držač za lasersku sondu (2 kom)
-Držač za HP sondu
-Uputstvo za upotrebu Polaris HP

-DILA adapter - Deep Intratissue Laser Adapter

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW
-Polaris HP asistent- fleksibilni držač za lasersku sondu visokog intenziteta

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA