Shockwave terapija

STORZ MEDICAL Masterpuls MP100, Masterpuls MP200 Duolith SD-1 T-Top, Duolith SD-1 Tower Masterpuls ONE

Aparati za terapiju udarnim - shockwave talasima STORZ MEDICAL

Terapija shockwave talasima predstavlja najnovije dostignuće u terapiji bola. Sistem terapije radijalnim i fokusiranim udarnim talasima razvijen od strane švajcarskog proizvođača STORZ MEDICAL predstavlja svetski zlatni standard u ovoj terapiji. Terapija radijalnim i fokusiranim udarnim talasima je moderan visoko efektivan tretman koji koristi visoko energetske zvučne talase koji se uvode u bolnu regiju. Podstiče proces izlečenja aktiviranjem samoregeneracije tela, stimuliše metabolizam i ubrzava cirkulaciju krvi.

Masterpuls MP 100 – Aparat za shockwave terapiju radijalnim udarnim talasima

-Napredni uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima
-Inovativni ručni set “FALCON” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta,“skin touch” funkcijom i integrisanim funkcijama za upravljanje u ručnom setu, podešavanje frekvencije i nivoa energije direktno putem ručnog seta.
-IPS-kontrola (Individual Parameter Setting) za različite indikacije
-Frekvencija: 1-21 Hz (u zavisnosti od pritiska)
-Pritisak: 0.3 - 5 bara eff
-Ekstremno tih “Air Power” integrisani kompresor
-Opciono V-ACTOR “HF” 1-50 Hz „vibro terapija“
-Opciono ekran osetljiv na dodir 10”, sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”, parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana.
-Veliki izbor transmitera
-Inovativni SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR transmiteri
-Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u : komunikacija, informacije, edukacija
-Mobilni uređaj za lak transport

-R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi) sa držačem ručnog seta
-Transmiter R15 - transmiter za sve entezopatije
-Transmiter D20-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
-Transmiter DI15 -transmiter za duboko ciljane regiije
-Četkica za brisanje ručnog seta
-Glavni kabel za napajanje
-Kontakt gel 250ml
-Uputstvo za upotrebu MP100

-Pojedinačni dodatni transmiteri
•A6 - transmiter za akupunkturu
•T10 - transmiter za triger tačke
•C15 - keramički transmiter - sve entezopatije
•F15 - transmiter za površinske regije
•B15 - okrugli transmiter
•Ro40 - transmiter - sve entezopatije
•D20-T - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•D35-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•ATLAS - transmiter za regiju atlasa
-Inovativni setovi transmitera: SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
-V-ACTOR set, sa držačem i uputstvom za upotrebu
-Ekran osetljiv na dodir 10”
-Kolica za uređaj
-R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
-F-metar
-Zaštitne kapice za transmitere (50kom)
-Set transmitera (ukupno 9 transmitera)
-Neklizajuća podloga
-Torba za transport

Masterpuls MP 200 – Aparat za shockwave terapiju radijalnim udarnim talasima

-Napredni uređaj sa trostrukom tehnologijom- za terapiju radijalnim udarnim talasima, za vibro terapiju (opciono) i vakum terapiju sa vakum čašicama
-Inovativni ručni set “FALCON” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta,“skin touch” funkcijom i integrisanim funkcijama za upravljanje u ručnom setu, podešavanje frekvencije i nivoa energije direktno putem ručnog seta.
-IPS-kontrola (Individual Parameter Setting) za različite indikacije
-Ekran osetljiv na dodir 10”, sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”, parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana.
-VACU-ACTOR tehnologija, vakumske čašice u 4 dimenzije: Ø25mm, Ø33mm, Ø47mm i Ø62 mm.

-Frekvencija: 1-21 Hz
-Pritisak: 0.3 - 5.0 bara eff
-Ekstremno tih “Air Power” integrisani kompresor
-Dva konektora za ručni set
-Opciono V-ACTOR “HF” 1-50 Hz „vibro terapija“
-Veliki izbor transmitera
-Inovativni SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR transmiteri
-Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u : komunikacija, informacije, edukacija
-Mobilni uređaj za lak transport
-Mogućnost nadogradnje na Duolith SD1

-Ekran osetljiv na dodir 10”
-R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi) sa držačem ručnog seta
-Transmiter R15 - transmiter za sve entezopatije
-Transmiter D20-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
-Transmiter DI15 -transmiter za duboko ciljane regiije
-Četkica za brisanje ručnog seta
-Vakumske čašice u 4 dimenzije: Ø25mm, Ø33mm, Ø47mm i Ø62 mm.
-Vakumska creva-10 komada i držač za vakumske čašice
-Glavni kabel za napajanje
-Kontakt gel 250ml
-Uputstvo za upotrebu MP200

-Pojedinačni dodatni transmiteri
•A6 - transmiter za akupunkturu
•T10 - transmiter za triger tačke
•C15 - keramički transmiter - sve entezopatije
•F15 - transmiter za površinske regije
•B15 - okrugli transmiter
•Ro40 - transmiter - sve entezopatije
•D20-T - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•D35-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•ATLAS - transmiter za regiju atlasa
-Inovativni setovi transmitera: SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
-V-ACTOR set, sa držačem i uputstvom za upotrebu
-Kolica za uređaj
-R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
-F-metar
-Zaštitne kapice za transmitere (50kom)
-Set transmitera (ukupno 9 transmitera)

Duolith SD-1 T-Top – Aparat za shockwave terapiju fokusiranim udarnim talasima

-Nova generacija aparata za terapiju fokusiranim udarnim talasima
-Inovativni ručni set “SEPIA” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta i integrisanim funkcijama za upravljanje.
-Fokalna zona prodiranja:0-65mm
-Terapeutska efektivnost: do 125mm dubine prodiranja
-Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u
-Opciono 10” ekran osetljiv na dodir ,sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”, parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana
-Nadogradiv na DUOLITH SD1 kao modularna jedinica

-Ručni set SEPIA (uključuje stand-off I i II 30mm providni)
-Standardni set:kesa za vodu, gel 250ml, držač ručnog seta i silikonsko ulje 500ml
-Glavni kabel za napajanje
-Uputstvo za upotrebu Duolith SD-1 T-Top

-10” ekran osetljiv na dodir
-Kolica za uređaj
-URO set: držač za penis, ruka za držanje SEPIA , stand off II “anatomical”(15 mm) dodatak, kesa za vodu, gel 250ml, držač ručnog seta i silikonsko ulje 500ml

Duolith SD-1 Tower – Aparat za shockwave terapiju radijalnim i fokusiranim udarnim talasima

-Prvoklasan modularni sistem za terapiju radijalnim i fokusiranim udarnim talasima
-U zavisnosti od opcije može da uključuje:
• R-SW Modul - jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima, uključuje VACU-actor
• F-SW Modul -jedinica za terapiju fokusiranim udarnim talasima
• Integrisan ultrazvuk - kolor dopler visoke rezolucije 1.5-15Mhz
-Mogućnost postepene nadogradnje sistema (od radijalne do fokusirane terapije)

Kontrolni Modul:
-Ekran osetljiv na dodir (touchscreen) 15,4”
-Top-view“ sa svim relevantnim informacijama, integrisani pacijent menadžment, vodič za terapije

R-SW Modul:
-Frekvencija: 1-21 Hz
-Pritisak: 0.3 - 5.0 bara eff
-Inovativni ručni set “FALCON” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta,“skin touch” funkcijom i integrisanim funkcijama za upravljanje u ručnom setu, podešavanje frekvencije i nivoa energije direktno putem ručnog seta.
-IPS-kontrola (Individual Parameter Setting) za različite indikacije
-VACU-ACTOR tehnologija, vakumske čašice u 4 dimenzije: Ø25mm, Ø33mm, Ø47mm i Ø62 mm.
-Opciono V-ACTOR “HF” 1-50 Hz „vibro terapija“
-Veliki izbor transmitera
-Inovativni SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR transmiteri

F-SW Modul:
-Fokalna zona prodiranja:0-65mm
-Terapeutska efektivnost: do 125mm dubine prodiranja
-Gustina protoka energije: 0.01-0.55 mJ/mm2
-Opciono C-Actor:0.03-1.24 mJ/mm2
-Inovativni ručni set “SEPIA” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta i integrisanim funkcijama za upravljanje.

MODULARNI SISTEM:
OPCIJA 1:
R-SW Modul + Kontrolni modul + ultrazvuk(opciono)
OPCIJA 2:
R-SW Modul + Kontrolni modul + F-SW Modul + ultrazvuk(opciono)
OPCIJA 3:
Kontrolni modul + F-SW Modul + ultrazvuk (opciono)

Sve opcije uključuju:
-Kolica
-Kontrolni modul
-BT držač ručnog seta
-Ultrazvučni gel 250ml
-Neklizajuća podloga

Opcije sa R-SW Modulom:
-R-SW Modul
-Radijalni ručni set FALCON
-R15 transmiter
-D20-S transmiter
-Četkica za brisanje ručnog seta
-VACU-Actor pribor (vakumske čašice, set creva)

Opcije sa F-SW Modulom:
-F-SW Modul
-Fokusirani ručni set,hromirani, F-SW SEPIA
-Kesa za vodu
-Silikonsko ulje 500ml

Opcije sa ultrazvukom:
-Standardna linearna sonda visoke rezolucije US HR; 1.5-15 MHz

Opciona oprema:
Za R-SW modul:
-Pojedinačni dodatni transmiteri:
•A6 - transmiter za akupunkturu
•T10 - transmiter za triger tačke
•C15 - keramički transmiter - sve entezopatije
•F15 - transmiter za površinske regije
•B15 - okrugli transmiter
•Ro40 - transmiter - sve entezopatije
•D20-T - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•D35-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•ATLAS - transmiter za rgiju atlasa
-Inovativni setovi transmitera: SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
-V-ACTOR set, sa držačem i uputstvom za upotrebu
-R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
-F-metar
-Zaštitne kapice za transmitere (50kom)
-Set transmitera (ukupno 9 transmitera)

Za F-SW Modul:
-C-Actor ručni set
-URO set za F-SW Modul: držač za penis, ruka za držanje SEPIA , stand off II “anatomical”(15 mm) dodatak, kesa za vodu, gel 250ml, držač ručnog seta i silikonsko ulje 500ml

-Dodatna fioka

Masterpuls MP ONE – Aparat za shockwave terapiju

-Kompaktni aparat za shockwave terapiju radijalnim udarnim talasima.
-Za tretiranje svih standardnih indikacija mišićno skeletnog sistema.
-Ručni set “SPARROW”- minimalistički dizajn, ergonomski oblik, veoma lak , servisira se od strane korisnika te su troškovi minimalni.
-Mobilni uređaj za lak transport
-Idealan model za početnike, ili kao dodatak uz već postojeće aparate.

-6 nivoa energije : 6-18 Hz / max 2.7 bara eff
-Veliki izbor transmitera
-Dimenzije: 289x238x310 mm
-Težina: 9,8 kg

-R-SW ručni set SPARROW (uključuje 1 projektil i 1 cev, MP One transmiter D20-S)
-Crevo za ručni set 1,5m (3 kom)
-Glavni kabel za napajanje
-Kontakt gel 250ml
-Četkica za brisanje ručnog seta
-Alat za reviziju ručnog seta (uključuje ključ i allen ključ)
-Uputstvo za upotrebu MP ONE

-Pojedinačni dodatni MP one transmiteri:
•R15 - transmiter za sve entezopatije
•DI15 -transmiter za duboko ciljane regiije
•C15 - keramički transmiter - sve entezopatije
•D20-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•D20-T - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
-Ručni set SPARROW - izbor 3 vrste seta: sivi, zeleni, narandžasti
-R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
-Kolica za uređaj MP ONE
-Neklizajuća podloga
-Torba za transport