Gymna

Gymna aparati serije 200 i serije 400

Aparati za elektroterapiju Gymna

Aparati za elektroterapiju. Vrhunski dvokanalni aparati sa svim oblicima struja.

Duo 200 – Aparat za elektroterapiju

-Portabilni aparat za elektroterapiju sa dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir (touchscreen)
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Unapred definisani protokoli: ciljevi i indikacije
-Lista kontraindikacija

-2-polne i 4-polne struje
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 25 oblika elektroterapijskih struja : dijadinamičke (MF,DF,CP,LP), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika + Han Stim), interferentne, jednosmerne, NMES struje, mišićna stimulacija (više oblika)
-Dijagnostički programi-reobaza, hronaksija, AQ, I/t kriva, bolne tačke
-Simultana terapija (2 različite indikacije simultano tretirane elektroterapijom na oba kanala)

-Lista ciljeva:128 ciljeva
-Lista indikacija:170 indikacija
-9 dijagnostičkih programa i 25 terapijskih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm, 4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm, 4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Uputstvo za upotrebu Duo 200

-Torbica za seriju 200
-Olovka elektroda sa sunđerom Ø 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm; 2,5 x 5 cm; 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
-Kontakt gel, 5 l
-Kolica za uređaj Mobile

Duo 400 – Aparat za elektroterapiju

Najnapredniji aparat za elektroterapiju za postizanje 3 terapeutska cilja : ublažavanje bola, reparacija tkiva i stimulacija mišića.
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

-2-polne i 4-polne struje
-Preko 30 vrsti i oblika struje:dijadinamik (CP,LP,DF,MF,RS), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika+Han Stim), interferentne (4 oblika), NMES struje (7 oblika), mikro struje (3 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, fonoforeza dijagnostički programi (8 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, I/t kriva-3 oblika, bolne tačke, stres fraktura i konstantna voltaža...
-Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

-Lista ciljeva: 143 ciljeva
-Lista indikacija: 170 indikacija
-9 dijagnostičkih programa i 48 terapijski program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (850 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Mogućnost priključenja jedinice za vakum terapiju Vaco 400

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Uputstvo za upotrebu Duo 400

-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode
-Kolica za uređaj Mobile

Duo 400V – Aparat za elektroterapiju i vakum terapiju

Najnapredniji aparat za elektroterapiju za postizanje 3 terapeutska cilja : ublažavanje bola, reparacija tkiva i stimulacija mišića.
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Preko 30 vrsti i oblika struje:dijadinamik (CP,LP,DF,MF,RS), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika+Han Stim), interferentne (4 oblika), NMES struje (7 oblika), mikro struje (3 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, fonoforeza dijagnostički programi (8 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, I/t kriva-3 oblika, bolne tačke, stres fraktura i konstantna voltaža...
-Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Vakum terapija: Vaco 400 - integrisana vakumska jedinica sa dva nezavisna kanala
-2-polne i 4-polne struje
-Elektronska kontrola vakuma
-Kontinuirani i pulsni mod
-Integrisane funkcije masaže

-Lista ciljeva: 143 ciljeva
-Lista indikacija: 170 indikacija
-9 dijagnostičkih programa i 48 terapijski program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (850 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
-Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
-Vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Sunđer za vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Uputstvo za upotrebu Duo 400V

-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode
-Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode Ø 90
-Kolica za uređaj Mobile

Myo 200 – Aparat za EMG-biofeedback terapiju, feedback pritiska, elektroterapiju i elektrodijagnostiku

-EMG i elektroterapija u jednom uređaju
-Biofeedback: EMG i pritisak
-Kombinovana terapija (Mogućnost kombinovanja elektrostimulacije sa EMG-om ili feedback-om pritiska)
-Elektroterapija,2-polne i 4-polne struje, 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Simultana terapija (2 različite indikacije tretirane istovremeno sa elektroterapijom)
-Jedinstveni MYO200 PC Software: izbor unapred programiranih protokola tretmana, vizuelizacija i čuvanje rezultata treninga, prikaz i štampa tabela, čuvanje podataka o pacijentu,izvoz podataka i izvođenje CONTILIFE testa.

-Nezavisno određivanje ciljanih funkcija (automatsko i manuelno):mogućnost zadavanja ciljane vrednosti koje pacijent treba da dostigne-na kanalu A, kao i na kanalu B
-Funkcija skeniranja zapisa maksimalnog,minimalnog i prosečno izmerenog rezultata
-Zumiranje funkcionalnosti oko ciljanog mesta (na oba kanala).Automatski dobijate visoku rezoluciju još dok je ciljana vrednost u sredini displeja.
-Audio signal (podesiv) prilikom dostizanja ciljane vrednosti
-Dva moda: stimulacija i relaksacija
-Veliki izbor vaginalnih i analnih sondi
Feedback pritiska:
-Jedan kanal za feedback pritiska u mmHg

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje, sa 2 potpuno nezavisna kanala
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 22 tipa elektroterapijskih struja: dijadinamik (CP,LP,DF,MF), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika), Han Stim, interferentne (3 oblika), NMES struje (6 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, dijagnostički programi (4 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, bolne tačke i konstantna voltaža.

-Lista ciljeva:103 cilja (opšti-21; dno karlice-67; mišići-15)
-Lista indikacija:85 indikacija
-6 dijagnostičkih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Referentni kabel, 2 mm
-Test utičnica, F/F, 2 mm
-EMG,kabel za elektrode,2 mm, zaštićen
-EMG kabel za inkontinenciju,2 mm, zaštićen
-Lepljive elektrode, Ø 3 cm, 4 kom
-Lepljive elektrode, 5 x 5 cm, 4 kom
-Vaginalna sonda Novatys gold
-Vaginalna sonda za pritisak
-Crevo za vaginalnu sondu za pritisak
-Vizuelno analogna skala
-Konekcioni kabel Myo200/PC (USB)
-CD-ROM Myo PC software + vodič za terapije
-Set fotografija za postavljanje elektroda
-Uputstvo za upotrebu Myo 200

-Olovka elektroda sa sunđerom Ø 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm; 2,5 x 5 cm; 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode

Vaginalne/analne sonde:
-Vaginalna sonda V2B+
-Vaginalna sonda Optima 3
-Vaginalna sonda Persize 4+
-Analna sonda Analia
-Analna sonda Analys+
-Analna sonda za pritisak
-Rektalna stimulaciona sonda

-Torbica za seriju 200
-Kolica za uređaj Mobile

Vaco 200 – Aparat za vakum terapiju

-Aparat za aplikovanje elektroterapije korišćenjem vakum elektroda
-Dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-2-polne i 4-polne struje
-Kontinuirani i pulsni mod rada
-Elektronska kontrola vakuuma
-Mogućnost povezivanja sa aparatima: Combi 200, Combi 200L, Duo 200 i Myo 200

-Glavni kabel
-Konekcioni kabel za vakum
-Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
-Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
-Vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Sunđer za vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Uputstvo za upotrebu Vaco 200

-Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode Ø 90