Laser terapija

Premium linija aparata PhysioGo.Lite Laser , Polaris HP M, Polaris HP S

Aparati za laser terapiju

Aparati za lasersku terapiju proizvođača ASTAR. Najnaprednije inovativne tehnologije. Biostimulirajuća laser terapija do 400mW i laser terapija visokog intenziteta od 8W ili 18W. Jedinstveni skenirajući (robot) laser najnovije generacije do 450mW.

PhysioGo.Lite Laser – Aparat za laser terapiju

-Jedan kanal za laser terapiju
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani i pulsni
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu parametara tretmana - doze, snage, radnog ciklusa i veličine tretirane regije.
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde i radnog ciklusa (duty cycle), mogućnost automatskog ponavljanja procedure tretmana
-Mogućnost priključenja: laserske tačkaste sonde (R80mW/660nm , IR400mW/808nm), klaster laserskog aplikatora (660nm 5x40mW, 880nm 4x400mW) ili skenirajućeg laserskog aplikatora (R+IR 100/450mW) i aplikatora sa optičkim vlaknima za lasersku akupunkturu i specijalne aplikacije
-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija, jednostavan pristup operacijama.
-137 unapred definisanih programa, 200 memorijskih mesta za definisanje sopstvenih programa ,8 programa sa Nogier frekvencijama,30 programa sa Voll frekvencijama
-Kolor ekran osetljiv na dodir 5”
-Opciono: rad na bateriju

-Frekvencija: 1-5000Hz
-Tajmer tretmana: 1s-100 minuta
Doza energije i isporučena energija:
-Tačkasta laserska sonda: 0,5 J/cm²-15 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 450 J
-Klaster laserski aplikator: 0,5 J/cm²-20 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 3000 J
-Skenirajući laserski aplikator: 1 J/cm²-15 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 3000 J

Skenirajući aplikator:
-Tri načina obeležavanja tretirane regije:elipsa, linija i kriva sa pravougaonom granicom
-Podešavanje visine:60-140 cm
-Automatska kalkulacija vremena trajanja tretmana u zavisnosti od oblika i veličine tretirane regije
-Pneumatski aktuator držača ruke,visoko kvalitetni točkići sa kočnicama, polica za kontrolni uređaj i zaštitne naočare, rotacija glave aplikatora u dve ose

-Glavni kabel
-Zaštitne naočare (2 komada)
-Nalepnica za upozorenje o laserskom zračenju
-DOOR utikač za blokiranje
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T3,15 A/250V (1 kom)
-Poklopci (2 kom)
-Uputstvo za upotrebu PhysioGo.Lite Laser

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA

Polaris HP M – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta 8W

-Ugrađen laserski izvor velikog intenziteta - 808nm/8W , frekvencija 1- 10000 Hz
-3 različita adaptera za aplikatore: 1 cm², 5 cm² i DILA (Deep Intratissue Laser Adapter - patentiran od Astar-a)
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani, pulsni i super pulsni (pravougaoni,trougaoni)
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu veličine tretirane regije
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde
-Mogućnost podešavanja radnog ciklusa (duty cycle) i vremena impulsa
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike
-Mogućnost rada sa skenirajućim aplikatorom, klaster aplikatorom i tačkastim laserskim sondama za biostimulirajuću laser terapiju (laser terapiju niske snage)

-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija
-Baza unapred definisanih programa tretmana i sekvenci:
50 programa za tretman terapijom lasera visokog intenziteta
51 program za tačkastu lasersku sondu IR808nm
20 program za tačkastu lasersku sondu IR660nm
55 programa za klaster laserski aplikator
250 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
8 programa sa Nogier frekvencijama
30 programa sa Voll-ovim frekvencijama
26 programa za skenirajući laser aplikator
50 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Kolor ekran osetljiv na dodir 7”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana

-Glavni kabel
-HP sonda
-Adapter za aplikovanje - 1 cm² i i 5 cm²
-Zaštitne naočare (2 kom)
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T2 A/250V (2 kom)
-Držač za lasersku sondu (2 kom)
-Držač za HP sondu
-Uputstvo za upotrebu Polaris HP

-DILA adapter - Deep Intratissue Laser Adapter

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW
-Polaris HP asistent- fleksibilni držač za lasersku sondu visokog intenziteta

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA

Polaris HP S – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta 18W

-Ugrađena dva laserska izvora velikog intenziteta - 808nm/8W i 980nm/10W
-Ukupna snaga:18W , frekvencija 1- 10000 Hz
-3 različita adaptera za aplikatore: 1 cm², 5 cm² i DILA (Deep Intratissue Laser Adapter - patentiran od Astar-a)
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani, pulsni i super pulsni (pravougaoni,trougaoni)
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu veličine tretirane regije
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde
-Mogućnost podešavanja radnog ciklusa (duty cycle) i vremena impulsa
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike
-Mogućnost rada sa skenirajućim aplikatorom, klaster aplikatorom i tačkastim laserskim sondama za biostimulirajuću laser terapiju (laser terapiju niske snage)

-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija
-Baza unapred definisanih programa tretmana i sekvenci:
50 programa za tretman terapijom lasera visokog intenziteta
51 program za tačkastu lasersku sondu IR808nm
20 program za tačkastu lasersku sondu IR660nm
55 programa za klaster laserski aplikator
250 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
8 programa sa Nogier frekvencijama
30 programa sa Voll-ovim frekvencijama
26 programa za skenirajući laser aplikator
50 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Kolor ekran osetljiv na dodir 7”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana

-Glavni kabel
-HP sonda
-Adapter za aplikovanje - 1 cm² i i 5 cm²
-Zaštitne naočare (2 kom)
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T2 A/250V (2 kom)
-Držač za lasersku sondu (2 kom)
-Držač za HP sondu
-Uputstvo za upotrebu Polaris HP

-DILA adapter - Deep Intratissue Laser Adapter

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW
-Polaris HP asistent- fleksibilni držač za lasersku sondu visokog intenziteta

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA