Gymna

Gymna aparati serije 200 i serije 400

Aparati za kombinovanu terapiju Gymna

Aparati za kombinovanu terapiju Combi. Izbor više vrsti terapija: elektroterapija, ultrazvučna terapija, laser terapija i vakum terapija.

Combi 200 – Kombinovani aparat za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju

-Portabilni aparat za kombinovanu terapiju sa dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir (touchscreen)
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Unapred definisani protokoli: ciljevi i indikacije
-Lista kontraindikacija

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 25 oblika elektroterapijskih struja : dijadinamičke (MF,DF,CP,LP), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika + Han Stim), interferentne, jednosmerne, NMES struje, mišićna stimulacija (više oblika)
-Dijagnostički programi-reobaza, hronaksija, AQ, I/t kriva, bolne tačke

Ultrazvučna terapija:
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde sa mogućnošću kalibrisanja

-Lista ciljeva: 143 ciljeva
-Lista indikacija: 207 indikacija
-12 dijagnostičkih programa i 30 terapijskih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakuum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni, 2mm ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm, 2mm, 4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala (VAS score)
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Korisničko uputstvo Combi 200

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Torba za nošenje za seriju 200
-Olovka elektroda sa sunđerom prečnika 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm, 8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Kolica za uređaj Mobile
-Vaginalne i analne sonde

Combi 200L – Kombinovani aparat za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju i laser terapiju (opciono)

-Portabilni aparat za kombinovanu terapiju sa dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir (touchscreen)
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Unapred definisani protokoli: ciljevi i indikacije
-Lista kontraindikacija

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 25 oblika elektroterapijskih struja : dijadinamičke (MF,DF,CP,LP), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika + Han Stim), interferentne, jednosmerne, NMES struje, mišićna stimulacija (više oblika)
-Dijagnostički programi-reobaza, hronaksija, AQ, I/t kriva, bolne tačke

Ultrazvučna terapija:
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde sa mogućnošću kalibrisanja

Laser terapija:
-Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 905nm.Izbor 2 vrste sondi:
1.Mono LA201 sonda:snaga:13,5 W; frekvencija:2-30.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
2.Quad LA204 sonda (4 diode): snaga:4 x 18 W; frekvencija:2-5.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

-Lista ciljeva: 175 ciljeva
-Lista indikacija: 279 indikacija
-12 dijagnostičkih programa i 32 terapijskih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakuum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 2mm
-Gumene elektrode 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Uputstvo za upotrebu Combi 200L

-Torbica za seriju 200
-Olovka elektroda sa sunđerom Ø 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm; 2,5 x 5 cm; 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Laserska sonda Mono/Laserska sonda Quad (klaster sonda)
-Zaštitne naočare za laser
-Kontakt gel, 5 l
-Kolica za uređaj Mobile

Combi 400 – Kombinovani aparat za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju

Najnapredniji aparat za kombinovanu terapiju za postizanje 3 terapeutska cilja : ublažavanje bola, reparacija tkiva i stimulacija mišića.
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Simultana i kombinovana terapija
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Preko 30 vrsti i oblika struje:dijadinamik (CP,LP,DF,MF,RS), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika+Han Stim), interferentne (4 oblika), NMES struje (7 oblika), mikro struje (3 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, fonoforeza dijagnostički programi (8 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, I/t kriva-3 oblika, bolne tačke, stres fraktura i konstantna voltaža...
-Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija:
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontinuirani i pulsni mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja

Laser terapija:
-Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 905nm.Izbor 2 vrste sondi:
1.Mono LA201 sonda:snaga:13,5 W; frekvencija:2-30.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
2.Quad LA204 sonda (4 diode): snaga:4 x 18 W; frekvencija:2-5.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

-Lista ciljeva: 190 ciljeva
-Lista indikacija: 279 indikacija
-12 dijagnostičkih programa i 71 terapijski program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (850 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Mogućnost priključenja jedinice za vakum terapiju Vaco 400

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 2 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz, 4 cm²
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Kontakt gel, 500ml
-Uputstvo za upotrebu Combi 400

-Laserska sonda Mono400,sa držačem
-Laserska sonda Quad400,sa držačem
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Olovka elektroda sa sunđerom- Ø 15mm
-Zaštitne naočare za laser
-Kontakt gel, 5 l
-Kolica za uređaj Mobil 400 (Verzija Combi 400M)

Combi 400V – Kombinovani aparat za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju, vakum terapiju i laser terapiju (opciono)

Najnapredniji aparat za kombinovanu terapiju za postizanje 3 terapeutska cilja : ublažavanje bola, reparacija tkiva i stimulacija mišića.
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Simultana i kombinovana terapija
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Preko 30 vrsti i oblika struje:dijadinamik (CP,LP,DF,MF,RS), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika+Han Stim), interferentne (4 oblika), NMES struje (7 oblika), mikro struje (3 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, fonoforeza dijagnostički programi (8 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, I/t kriva-3 oblika, bolne tačke, stres fraktura i konstantna voltaža...
-Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija:
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontinuirani i pulsni mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja

Laser terapija:
-Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 905nm.Izbor 2 vrste sondi:
1.Mono LA201 sonda:snaga:13,5 W; frekvencija:2-30.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
2.Quad LA204 sonda (4 diode): snaga:4 x 18 W; frekvencija:2-5.000 Hz; maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

Vakum terapija: Vaco 400 - integrisana vakumska jedinica sa dva nezavisna kanala
-2-polne i 4-polne struje
-Elektronska kontrola vakuma
-Kontinuirani i pulsni mod
-Integrisane funkcije masaže

-Lista ciljeva:190 ciljeva
-Lista indikacija:279 indikacija
-12 dijagnostičkih programa i 71 terapijski program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (850 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 2 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Kontakt gel, 500ml
-Vakum crevo,tamno sivo i svetlo sivo, 4 kom
-Vakum elektrode 60mm, 2 x 2 kom
-Sunđer za vakum elektrode 60mm, 4 kom
-ET kabel 5p
-Uputstvo za upotrebu Combi 400

-Laserska sonda Mono400,sa držačem
-Laserska sonda Quad400,sa držačem
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode Ø 90
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Olovka elektroda sa sunđerom- Ø 15mm
-Zaštitne naočare za laser
-Kontakt gel, 5 l
-Integrisana kolica Mobil 400