Vaco 200 – Aparat za vakum terapiju

-Aparat za aplikovanje elektroterapije korišćenjem vakum elektroda
-Dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-2-polne i 4-polne struje
-Kontinuirani i pulsni mod rada
-Elektronska kontrola vakuuma
-Mogućnost povezivanja sa aparatima: Combi 200, Combi 200L, Duo 200 i Myo 200

-Glavni kabel
-Konekcioni kabel za vakum
-Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
-Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
-Vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Sunđer za vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Uputstvo za upotrebu Vaco 200

-Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode Ø 90