Pulson 100 – Aparat za ultrazvučnu terapiju

-Portabilni aparat za ultrazvučnu terapiju
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde i mogućnost kalibrisanja
-Brzi tasteri za najvažnije funkcije

-Lista indikacija: 23 indikacije

-Ovaj portabilni uređaj ima sve osnovne funkcije i veoma je lak za korišćenje.

-Glavni kabel
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 MHz, 4 cm² , uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Set fotografija za postavljanje UZ sonde
-Uputstvo za upotrebu Pulson 100

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1/3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 5 l
-Torbica za seriju 200
-Kolica za uređaj Mobile