Polaris HP S – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta 18W

-Ugrađena dva laserska izvora velikog intenziteta - 808nm/8W i 980nm/10W
-Ukupna snaga:18W , frekvencija 1- 10000 Hz
-3 različita adaptera za aplikatore: 1 cm², 5 cm² i DILA (Deep Intratissue Laser Adapter - patentiran od Astar-a)
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani, pulsni i super pulsni (pravougaoni,trougaoni)
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu veličine tretirane regije
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde
-Mogućnost podešavanja radnog ciklusa (duty cycle) i vremena impulsa
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike
-Mogućnost rada sa skenirajućim aplikatorom, klaster aplikatorom i tačkastim laserskim sondama za biostimulirajuću laser terapiju (laser terapiju niske snage)

-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija
-Baza unapred definisanih programa tretmana i sekvenci:
50 programa za tretman terapijom lasera visokog intenziteta
51 program za tačkastu lasersku sondu IR808nm
20 program za tačkastu lasersku sondu IR660nm
55 programa za klaster laserski aplikator
250 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
8 programa sa Nogier frekvencijama
30 programa sa Voll-ovim frekvencijama
26 programa za skenirajući laser aplikator
50 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Kolor ekran osetljiv na dodir 7”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana

-Glavni kabel
-HP sonda
-Adapter za aplikovanje - 1 cm² i i 5 cm²
-Zaštitne naočare (2 kom)
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T2 A/250V (2 kom)
-Držač za lasersku sondu (2 kom)
-Držač za HP sondu
-Uputstvo za upotrebu Polaris HP

-DILA adapter - Deep Intratissue Laser Adapter

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW
-Polaris HP asistent- fleksibilni držač za lasersku sondu visokog intenziteta

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA