PhysioMG 815 Aparat za magnetnu terapiju

-Jednokanalni uređaj za magnetnu terapiju, koji koristi nisko-frekventno magnetno polje
-Mod rada:programski/ručni
-Kontinuirani i pulsni režim rada
-Širok opseg frekvencija i visoka indukcija magnetnog polja
-Podešavanja opsega frekvencije magnetnog polja sa tačnošću od 0,01 Hz
-Baza unapred definisanih programa tretmana
-Izbor programa za tretman putem naziva ili medicinske oblasti, lista omiljenih programa
-Statistika izvedenih procedura tretmana i ilustrovana enciklopedija sa opisom metodologije rada
-Senzorni indikator aktivnosti magnetnog polja (magnetne trake).
-Sistematična kontrola uređaja putem samotestiranja (self-test)
-Ekran osetljiv na dodir 5”, olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Uređaj generiše sve osnovne tipove magnetnih polja: sinusoidno, trougaono, pravougaono, polu-sinusoidno, polu-trougaono, polu-pravougaono. Dodatno se može zadati i miks mod-različiti tipovi magnetnog polja zadati po sekvencama koje će se ponavljati po zadatom vremenu.
-Magnetno polje se generiše putem:
•CP pločastog aplikator na stalku - maksimalne indukcije do 25mT
•CS35 solenoid aplikatora Ø 35 cm - maksimalne indukcije do 24mT
•CS60 solenoid aplikatora Ø 60 cm sa krevetom - maksimalne indukcije do 12mT
-Modulacija:1s pulsno vreme /0.5-8s pauza
-Frekvencija:0-50Hz
-Tajmer tretmana: maksimum 60 min, u koracima od 1s

Programi tretmana i sekvence:
•50 unapred definisanih programa za CS60 aplikator
•28 unapred definisanih programa za CS35 aplikator
•46 unapred definisanih programa za CP aplikator
•50 memorijskih mesta za definisanje programa od strane korisnika
•10 memorijskih mesta za definisanje sekvenci od strane korisnika

-Glavni kabel
-Rezervni osigurač WTA-T3,15 A/250V (2 kom)
-Magnet
-Zaštitne naočare
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Uputstvo za upotrebu PhysioMG

-CP pločasti aplikator na stalku
-CS35 solenoid aplikator
-CS60 solenoid aplikator sa krevetom
-Kolica za CS35 solenoid aplikator