PhysioGo.Lite Laser – Aparat za laser terapiju

-Jedan kanal za laser terapiju
-Modovi emitovanja laserske snage: kontinuirani i pulsni
-Mod rada: programski / ručni
-Automatska kalkulacija trajanja terapije na osnovu parametara tretmana - doze, snage, radnog ciklusa i veličine tretirane regije.
-Mogućnost podešavanje snage laserske sonde i radnog ciklusa (duty cycle), mogućnost automatskog ponavljanja procedure tretmana
-Mogućnost priključenja: laserske tačkaste sonde (R80mW/660nm , IR400mW/808nm), klaster laserskog aplikatora (660nm 5x40mW, 880nm 4x400mW) ili skenirajućeg laserskog aplikatora (R+IR 100/450mW) i aplikatora sa optičkim vlaknima za lasersku akupunkturu i specijalne aplikacije
-Izbor programa tretmana po nazivu tretmana, lista omiljenih programa za svaki aplikator, ilustrovana terapeutska enciklopedija, jednostavan pristup operacijama.
-137 unapred definisanih programa, 200 memorijskih mesta za definisanje sopstvenih programa ,8 programa sa Nogier frekvencijama,30 programa sa Voll frekvencijama
-Kolor ekran osetljiv na dodir 5”
-Opciono: rad na bateriju

-Frekvencija: 1-5000Hz
-Tajmer tretmana: 1s-100 minuta
Doza energije i isporučena energija:
-Tačkasta laserska sonda: 0,5 J/cm²-15 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 450 J
-Klaster laserski aplikator: 0,5 J/cm²-20 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 3000 J
-Skenirajući laserski aplikator: 1 J/cm²-15 J/cm² u koracima od 0,5 J/cm², max 3000 J

Skenirajući aplikator:
-Tri načina obeležavanja tretirane regije:elipsa, linija i kriva sa pravougaonom granicom
-Podešavanje visine:60-140 cm
-Automatska kalkulacija vremena trajanja tretmana u zavisnosti od oblika i veličine tretirane regije
-Pneumatski aktuator držača ruke,visoko kvalitetni točkići sa kočnicama, polica za kontrolni uređaj i zaštitne naočare, rotacija glave aplikatora u dve ose

-Glavni kabel
-Zaštitne naočare (2 komada)
-Nalepnica za upozorenje o laserskom zračenju
-DOOR utikač za blokiranje
-Olovka za ekran i krpica za brisanje ekrana
-Rezervni osigurač WTA-T3,15 A/250V (1 kom)
-Poklopci (2 kom)
-Uputstvo za upotrebu PhysioGo.Lite Laser

Sonde/aplikatori:
-Tačkasta laserska sonda R 660nm/80mW
-Tačkasta laserska sonda R 808nm/400mW
-Optički nastavci za laserske sonde
-Skenirajući aplikator R+IR 100/450mW
-Klaster aplikator tip CL1800 5Rx40mW + 4IRx400mW

-Torba za uređaj i pribor
-Kolica za uređaj i pribor VERSA