Myo 200 – Aparat za EMG-biofeedback terapiju, feedback pritiska, elektroterapiju i elektrodijagnostiku

-EMG i elektroterapija u jednom uređaju
-Biofeedback: EMG i pritisak
-Kombinovana terapija (Mogućnost kombinovanja elektrostimulacije sa EMG-om ili feedback-om pritiska)
-Elektroterapija,2-polne i 4-polne struje, 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Simultana terapija (2 različite indikacije tretirane istovremeno sa elektroterapijom)
-Jedinstveni MYO200 PC Software: izbor unapred programiranih protokola tretmana, vizuelizacija i čuvanje rezultata treninga, prikaz i štampa tabela, čuvanje podataka o pacijentu,izvoz podataka i izvođenje CONTILIFE testa.

-Nezavisno određivanje ciljanih funkcija (automatsko i manuelno):mogućnost zadavanja ciljane vrednosti koje pacijent treba da dostigne-na kanalu A, kao i na kanalu B
-Funkcija skeniranja zapisa maksimalnog,minimalnog i prosečno izmerenog rezultata
-Zumiranje funkcionalnosti oko ciljanog mesta (na oba kanala).Automatski dobijate visoku rezoluciju još dok je ciljana vrednost u sredini displeja.
-Audio signal (podesiv) prilikom dostizanja ciljane vrednosti
-Dva moda: stimulacija i relaksacija
-Veliki izbor vaginalnih i analnih sondi
Feedback pritiska:
-Jedan kanal za feedback pritiska u mmHg

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje, sa 2 potpuno nezavisna kanala
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 22 tipa elektroterapijskih struja: dijadinamik (CP,LP,DF,MF), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika), Han Stim, interferentne (3 oblika), NMES struje (6 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, dijagnostički programi (4 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, bolne tačke i konstantna voltaža.

-Lista ciljeva:103 cilja (opšti-21; dno karlice-67; mišići-15)
-Lista indikacija:85 indikacija
-6 dijagnostičkih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Referentni kabel, 2 mm
-Test utičnica, F/F, 2 mm
-EMG,kabel za elektrode,2 mm, zaštićen
-EMG kabel za inkontinenciju,2 mm, zaštićen
-Lepljive elektrode, Ø 3 cm, 4 kom
-Lepljive elektrode, 5 x 5 cm, 4 kom
-Vaginalna sonda Novatys gold
-Vaginalna sonda za pritisak
-Crevo za vaginalnu sondu za pritisak
-Vizuelno analogna skala
-Konekcioni kabel Myo200/PC (USB)
-CD-ROM Myo PC software + vodič za terapije
-Set fotografija za postavljanje elektroda
-Uputstvo za upotrebu Myo 200

-Olovka elektroda sa sunđerom Ø 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm; 2,5 x 5 cm; 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode

Vaginalne/analne sonde:
-Vaginalna sonda V2B+
-Vaginalna sonda Optima 3
-Vaginalna sonda Persize 4+
-Analna sonda Analia
-Analna sonda Analys+
-Analna sonda za pritisak
-Rektalna stimulaciona sonda

-Torbica za seriju 200
-Kolica za uređaj Mobile