Masterpuls MP 100 – Aparat za shockwave terapiju radijalnim udarnim talasima

-Napredni uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima
-Inovativni ručni set “FALCON” sa aktivnim kontrolama na displeju ručnog seta,“skin touch” funkcijom i integrisanim funkcijama za upravljanje u ručnom setu, podešavanje frekvencije i nivoa energije direktno putem ručnog seta.
-IPS-kontrola (Individual Parameter Setting) za različite indikacije
-Frekvencija: 1-21 Hz (u zavisnosti od pritiska)
-Pritisak: 0.3 - 5 bara eff
-Ekstremno tih “Air Power” integrisani kompresor
-Opciono V-ACTOR “HF” 1-50 Hz „vibro terapija“
-Opciono ekran osetljiv na dodir 10”, sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”, parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana.
-Veliki izbor transmitera
-Inovativni SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR transmiteri
-Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u : komunikacija, informacije, edukacija
-Mobilni uređaj za lak transport

-R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi) sa držačem ručnog seta
-Transmiter R15 - transmiter za sve entezopatije
-Transmiter D20-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
-Transmiter DI15 -transmiter za duboko ciljane regiije
-Četkica za brisanje ručnog seta
-Glavni kabel za napajanje
-Kontakt gel 250ml
-Uputstvo za upotrebu MP100

-Pojedinačni dodatni transmiteri
•A6 - transmiter za akupunkturu
•T10 - transmiter za triger tačke
•C15 - keramički transmiter - sve entezopatije
•F15 - transmiter za površinske regije
•B15 - okrugli transmiter
•Ro40 - transmiter - sve entezopatije
•D20-T - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•D35-S - transmiter za mišićna i vezivna tkiva
•ATLAS - transmiter za regiju atlasa
-Inovativni setovi transmitera: SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
-V-ACTOR set, sa držačem i uputstvom za upotrebu
-Ekran osetljiv na dodir 10”
-Kolica za uređaj
-R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
-F-metar
-Zaštitne kapice za transmitere (50kom)
-Set transmitera (ukupno 9 transmitera)
-Neklizajuća podloga
-Torba za transport