ASA Hiro 3.0 – Aparat za HILT terapiju 3kW

-Laserski izvor: visokoenergetski pulsirajući Nd :YAG Talasna dužina:1064 nm
-Maksimalna snaga-vrh: 3 kW
-Energija po pulsu:maksimalno 350mJ
-Prosečna snaga: 10,5 W
-Maksimalan intenzitet 15000 W/cm²
-Protok: 1780 mJ/cm²
-Trajanje pulsa: manje od 120 µs
-Frekvencija ponavljanja pulsa: 10-30 Hz
-Parametri koji se mogu menjati: frekvencija ponavljanja impulsa,ciklus emisije i količina energije
-Korisnički interfejs sa osvetljenim touch screen ekranom - novi operativni sistem Touch 1.0:
-vođeni protokoli tretmana za određene regije tela
-protokoli za tretmane patologija
-anti-edema protokoli
-standardni protokoli
-Automatsko računanje emitovane energije prema zadatim parametrima
-Akustični signal za početak i kraj terapije
-Sonde koje omogućavaju skenirajuću i tačkastu upotrebu.2 vrste sondi:
-Standardna sonda intenziteta 15000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-DJD sonda intenziteta 15000 W/cm² za regenerativnu terapiju koja optimizuje hilt puls koji se prenosi na tkivo, 5.0 mm .Patentirana.
-Zaštitne naočare za laser
-Dimenzije:30 x 70 x 78 cm-Težina: 40 kg

-Standardna sonda intenziteta 15000 W/cm² za terapiju bola sa uključenim razdelnikom za pravilnu isporuku energije u datom trenutku, 5.0 mm
-Zaštitne naočare za laser

-DJD sonda intenziteta 15000 W/cm² za regenerativnu terapiju koja optimizuje hilt puls koji se prenosi na tkivo, 5.0 mm .Patentirana.