Gymna Care 300 – Aparat za tekar terapiju

Jedini aparat na svetskom tržištu koji ima mogućnost odabira frekvencije u opsegu od 300 kHz do 1 MHz.
Raniji uređaji za tekar terapiju rade samo na jednoj frekvenciji, iako je opšte prihvaćeno da niže frekvencije ulaze dublje u tkivo, dok višlje frekvencije više deluju na površinskom nivou. Zbog toga je lako razumeti da se ne može svaka patologija uspešno tretirati samo sa jednom frekvencijom.
Gymna Care 300 se razlikuje od ostalih aparata za tekar terapiju i zbog toga jer ima mogućnost rada na visokoj snazi bez velikog povećanja temperature.

Karakteristike:
-5 frekvencija: 300kHz-400kHz-450kHz-500kHz-1MHz
-AUTO-automatsko skeniranje podešenih frekvencija
-Emitovanje energije: kontinuirano, osetljivo, A-termija 1/2/3
-Modovi rada: Unipolarni, Bipolarni, Neutro Dinamico, Static Automatic
-Prenos energije: Kapacitivni i Rezistivni
-Korisnički interfejs: Gymna Care 300 Ipad & Aplikacija
-OLED ekran sa rotirajućim enkoderom sa multifunkcionalnim tasterom
-56 unapred definisanih programa
-GTS-Sistem vođene terapije

-Uređaj Gymna Care 300
-iPad
-Unipolarni set (1 ručni set, 3 kapacitivne i 3 rezistivne elektrode - prečnici 44mm,64mm,80mm)
-Neutralna elektroda
-Izbor još jednog seta aplikatora - izabrati jedan od ponuđenih:
*Bipolarni set (1 ručni set, 3 kapacitivne i 1 rezistivna elektroda) ili
*Neutro Dinamico set - Opcija 1 (kabel i ND-ručni set za unipolarne elektrode i 3 rezistivne unipolarne elektrode) i Opcija 2 (kabel i ND elektrode) ili
*Static-Automatic set - (kabel, glavni kabel i konekcije, 4 rezistivne klip elektrode, 2 gumene poveske 130cm)
-Integrisana kolica za uređaj
-Korisničko uputstvo na srpskom i engleskom jeziku Gymna Care 300

-Unipolarni set (1 ručni set, 3 kapacitivne i 3 rezistivne elektrode - prečnici 44mm, 64mm, 80mm)
-Bipolarni set (1 ručni set, 3 kapacitivne i 1 rezistivna elektroda)
-Neutro Dinamico set - Opcija 1 (kabel i ND-ručni set za unipolarne elektrode i 3 rezistivne unipolarne elektrode) i Opcija 2 (kabel i ND elektrode)
-Static-Automatic set - (kabel, glavni kabel i konekcije, 4 rezistivne klip elektrode, 2 gumene poveske 130cm)
-Neutralna elektroda za jednokratnu upotrebu (25 komada) i kabel
-Unipolarna endosonda
-Bipolarna endosonda
-Unipointer - unipolarna elektroda
-Fascial Full elektroda (miofascijalni pribor - sa 3 različita vrha)
-Facelift bipolarna rezistivna elektroda
-Torba za nošenje sa točkićima