Duo 400V – Aparat za elektroterapiju i vakum terapiju

Najnapredniji aparat za elektroterapiju za postizanje 3 terapeutska cilja : ublažavanje bola, reparacija tkiva i stimulacija mišića.
Jedini aparat na svetskom tržištu koji rađen na profesionalnoj Windows platformi.
-Kolor ekran osetljiv na dodir (touchscreen) , 10.4 “, 600x800 pixela
-2 potpuno nezavisno podesiva kanala
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Lista kontraindikacija
-GTS sistem (Medicinska E-knjiga: anatomska biblioteka,medicinska objašnjenja i predlozi terapije; Vodič za terapije: protokoli, terapijski programi, 3D slike za postavljanje elektroda; Terapije zasnovane na dokazima)

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Preko 30 vrsti i oblika struje:dijadinamik (CP,LP,DF,MF,RS), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika+Han Stim), interferentne (4 oblika), NMES struje (7 oblika), mikro struje (3 oblika), mišićna stimulacija (više oblika), jednosmerne struje, jonoforeza, fonoforeza dijagnostički programi (8 programa) - reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, I/t kriva-3 oblika, bolne tačke, stres fraktura i konstantna voltaža...
-Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Vakum terapija: Vaco 400 - integrisana vakumska jedinica sa dva nezavisna kanala
-2-polne i 4-polne struje
-Elektronska kontrola vakuma
-Kontinuirani i pulsni mod
-Integrisane funkcije masaže

-Lista ciljeva: 143 ciljeva
-Lista indikacija: 170 indikacija
-9 dijagnostičkih programa i 48 terapijski program
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa, dijagnostičkih rezultata, sekvencionih programa i deljenih programa (850 slobodnih mesta)
-USB portal za update-ovanje protokola

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
-Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
-Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
-Vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Sunđer za vakum elektrode Ø 60 mm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Olovka za touch screen
-Uputstvo za upotrebu Duo 400V

-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Adapter za lepljive elektrode
-Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode Ø 90
-Kolica za uređaj Mobile