Duo 200 – Aparat za elektroterapiju

-Portabilni aparat za elektroterapiju sa dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir (touchscreen)
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Unapred definisani protokoli: ciljevi i indikacije
-Lista kontraindikacija

-2-polne i 4-polne struje
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 25 oblika elektroterapijskih struja : dijadinamičke (MF,DF,CP,LP), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika + Han Stim), interferentne, jednosmerne, NMES struje, mišićna stimulacija (više oblika)
-Dijagnostički programi-reobaza, hronaksija, AQ, I/t kriva, bolne tačke
-Simultana terapija (2 različite indikacije simultano tretirane elektroterapijom na oba kanala)

-Lista ciljeva:128 ciljeva
-Lista indikacija:170 indikacija
-9 dijagnostičkih programa i 25 terapijskih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm, 4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm, 4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala
-Uputstvo za upotrebu Duo 200

-Torbica za seriju 200
-Olovka elektroda sa sunđerom Ø 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm; 2,5 x 5 cm; 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
-Kontakt gel, 5 l
-Kolica za uređaj Mobile