Combi 200 – Kombinovani aparat za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju

-Portabilni aparat za kombinovanu terapiju sa dva potpuno nezavisno podesiva kanala
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem osetljiv na dodir (touchscreen)
-Direktni terapijski tasteri i dva posebna regulatora intenziteta
-Unapred definisani protokoli: ciljevi i indikacije
-Lista kontraindikacija

Elektroterapija:
-2-polne i 4-polne struje
-Nisko i srednje frekventne struje
-Ukupno 25 oblika elektroterapijskih struja : dijadinamičke (MF,DF,CP,LP), pravougaone, trougaone, Ultra Reiz, TENS (5 oblika + Han Stim), interferentne, jednosmerne, NMES struje, mišićna stimulacija (više oblika)
-Dijagnostički programi-reobaza, hronaksija, AQ, I/t kriva, bolne tačke

Ultrazvučna terapija:
-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Pulsni i kontinuirani mod rada (10-20-30-40-50-100%)
-Vizuelna i zvučna kontrola kontakta sa LED diodom
-Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde sa mogućnošću kalibrisanja

-Lista ciljeva: 143 ciljeva
-Lista indikacija: 207 indikacija
-12 dijagnostičkih programa i 30 terapijskih programa
-Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (50 slobodnih mesta)

-Mogućnost priključenja aparata za vakuum terapiju Vaco 200

-Glavni kabel
-Kabel za elektrode,2-polni, 2mm ,2 kom
-Test utičnica, F/F, 4 mm
-Elektrode,gumene, 6 x 8 cm, 2mm, 4 kom
-Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
-Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm, 4 kom
-Vizuelno analogna skala (VAS score)
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-Kontakt gel, 500 ml
-Korisničko uputstvo Combi 200

-Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
-Torba za nošenje za seriju 200
-Olovka elektroda sa sunđerom prečnika 15mm
-Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm, 8 x 12 cm
-Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 120 cm
-Lepljive elektrode: Ø 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
-Kolica za uređaj Mobile
-Vaginalne i analne sonde