Atlas

Najveća strunjača u ponudi. Zahvaljujući svom pravougaonom obliku lako se uklapa sa drugom strunjačom, te se veći prostor može pokriti sa nekoliko Atlas strunjača. Prilikom opterećenja strunjače nemoguće je utisnuti teret do poda, čak ni sa šiljatim tačkama opterećenja. Kod primene u vodi ova strunjača čini optimalnu bazu za sve zamislive oblike terapija i otvara mogućnosti za kreativne načine igre u vodi.

Dimenzije: oko 200 x 125 x 1,5 cm
Težina: 5,5 kg
Boje: zelena, crvena

Primena:grupna gimnastika,igraonice,hidroterapija