Magnetna terapija

MAGNER PLUS, MAGNERIS

APARATI ZA MAGNETNU TERAPIJU

Inovativni i jedinstveni na tržištu aparati za magnetnu terapiju proizvođača ASTAR kao i italijanskog proizvođača ASA.

Magnerplus

MAGNER PLUS Uređaj za magnetnu terapiju

- Uređaj za magnetnu terapiju, koji koristi nisko-frekventno magnetno polje
- Dva potpuno nezavisno podesiva kanala
- Uređaj generiše sve osnovne tipove magnetnih polja: sinusoidno,trougaono,pravougaono,polu-sinusoidno,polu-trougaono,polu-pravougaono.
- Dodatno se može zadati i miks mod-različiti tipovi magnetnog polja zadati po sekvencama koje će se ponavljati po zadatom vremenu.
- Kontinuirani i pulsni režim rada
- Širok opseg frekvencija i visoka indukcija magnetnog polja
- Magnetno polje se generiše putem 2 vrste solenoid aplikatora:aplikator 35 cm (CSP35) ili aplikator 60 cm za krevet(CSP60 ili CSL60)
- Alfanumerički LCD ekran
- Samokontrolni test-sistemska kontrola uređaja i aplikatora
- Maksimalna indukcija:10mT/100Gs
- Modulacija:1s pulsno vreme/0.5-8s pauza
- Frekvencija:2-60Hz
- Tajmer tretmana:0-30 min,po 1 min koracima
- Jednostavan pristup operacijama,45 vrsti oboljenja,79 programa za tretmane,50 memorijskih mesta za definisanje sopstvenih programa ,manuelni mod
-Kompletna kontrola parametara za napredne korisnike

- Set kablova
- Rezervni osigurač T 3,15A/250V,2 kom
- Uputstvo za upotrebu

- Solenoid aplikator 35 cm (CSP30)-10,0mT
- Solenoid aplikator 60 cm (CSP60)-4,0mT
- Solenoid aplikator 60 cm (CSL60)-2,5mT
- Polica za uređaj instalirana na krevet
- Kolica za solenoid aplikator 35 cm
- Aluminijumski krevet-dimenzije: dužina:190 cm,visina:60 cm,širina:55 cm


Magneris

MAGNERIS Uređaj za magnetnu terapiju

- Portabilni uređaj za magnetnu terapiju,koji uključuje uređaj i dvodelni pločasti aplikator na stalku
- Dvodelni pločasti aplikatori omogućavaju optimalno korišćenje magnetnog polja, i fokusiraju se na oblast povrede.

Prednost ovog uređaja je u:

- ograničenom uticaju magnetnog polja na personal i okolinu
- mogućnosti pomeranja uređaja putem instaliranih točkića
- mogućnost podešavanja pločastih aplikatora putem servo ruke i regulacija nagiba
- mogućnost podešavanja ugla pločastog aplikatora
- mogućnost podešavanja pozicije aplikatora-od paralelnog do vertikalnog
- mogućnost priključenja kreveta i solenoidnog aplikatora CSL 60

- Oblici magnetnog polja:sinusoidni,trougaoni,pravougaoni,polu-sinusoidni,polu-trougaoni, polu-pravougaoni
- Grafički LCD ekran
- Samokontrolni test-sistemska kontrola uređaja i aplikatora
- Maksimalna indukcija:0-2,5mT/0-25Gs
- Modulacija:1s pulsno vreme/0,5-8s pauza
- Frekvencija:2-60Hz
- Vreme trajanja tretmana:1-30min,po 1 min koracima
- Kontinuirani i pulsni mod rada
- Veliki opseg frekvencija
- Jednostavan pristup operacijama,50 programa za tretmane,10 memorijskih mesta za definisanje sopstvenih programa,manuelni mod-kompletna kontrola parametara za napredne korisnike

- Set kablova
- Dvodelni pločasti aplikator na stalku
- Rezervni osigurač T 2A/250V,2 kom
- Uputstvo za upotrebu

- Solenoid aplikator 60 cm (CSL60)-2,5mT
- Aluminijumski krevet-dimenzije: dužina:190 cm,visina:60 cm,širina:55 cm


Easyflexa

ASA EASY FLEXA Uređaj za magnetnu terapiju

- EASY generator za magnetoterapiju sadrži dva potpuno nezavisno podesiva kanala koji mogu kontrolisati rad 4 izlaza na koje se mogu spojiti dva solenoida i dva FLEXA aplikatora. Flexa aplikator, zahvaljujući svom fleksibilnom dizajnu, može se prilagoditi svim površinama na telu i održava emisiju magnetnog polja i konstantnom i ravnomerno raspoređenom.
- Sistem je kontrolisan putem mikrokontrolera
- Sigurnosno svetlo za signaliziranje emisije
- LCD displej sa pozadinskim LED osvetljenjem
- Unošenje parametara pomoću flat-panel tastature
- Kanal 1:frekvencija emisije u opsegu od 0,5 do 100 Hz,mogućnost priključenja aplikatora FLEXA
- Kanal 2:frekvencija emisije u opsegu od 0,5 do 50 Hz,mogućnost priključenja ostalih aplikatora
- Intenzitet magnetnog polja u opsegu od 5% do 100 % ,po 5% korak
- Vreme trajanja tretmana u opsegu od 1 do 99 minuta i kontinuirano
- 30 programa za svaki kanal (25 programiranih programa sa mogućnošću izmene i 5 slobodnih memorijskih programa)
- Aplikatori:
- Fleksibilni FLEXA aplikatori (12 fleksibilnih solenoida),dimenzije:36 x 21 x 2 cm,težina:0,8 kg
- Portabilni solenoid aplikator za ekstremitete Ø30 cm, dimenzije:h 22cm,težina:6,5 kg
- Portabilni solenoid aplikator za telo Ø50 cm, dimenzije: h 35cm,težina:11,5 kg
- Krevet sa solenoidom Ø80 cm instalitran na aluminijumskim nosačima, dimenzije kreveta:188 x 50 x 72 cm,dimenzije solenoida: h 40cm

- Easy FLEXA: Multi-solenoid aplikatori FLEXA,2 kom
- Easy P3: Portabilni solenoid aplikator za ekstremitete Ø30 cm
- Easy Bed: Krevet sa solenoidom Ø80 cm instalitran na aluminijumskim nosačima
- Uputstva za upotrebu

- Fleksibilni FLEXA aplikatori (12 fleksibilnih solenoida)
- Portabilni solenoid aplikator za ekstremitete Ø30 cm
- Portabilni solenoid aplikator za telo Ø50 cm
- Krevet sa solenoidom Ø80 cm instaliran na aluminijumskim nosačima


Easyquatro

ASA EASY QUATTRO PRO Uređaj za magnetnu terapiju sa krevetom

- EASY generator za magnetoterapiju sadrži dva potpuno nezavisno podesiva kanala koji mogu kontrolisati rad 4 izlaza na koje se mogu spojiti dva solenoida i dva FLEXA aplikatora. Flexa aplikator, zahvaljujući svom fleksibilnom dizajnu, može se prilagoditi svim površinama na telu i održava emisiju magnetnog polja i konstantnom i ravnomerno raspoređenom.
- 2 moguće konfiguracije:ručna ili automatska
- Kod automatske konfiguracije solenoid se kreće duž motorizovanog ležaja i pronalazi područije koje je određeno za tretman ili tretira celo telo.
- Sistem je kontrolisan putem mikrokontrolera
- Sigurnosno svetlo za signaliziranje emisije
- LCD displej sa pozadinskim LED osvetljenjem
- Unošenje parametara pomoću flat-panel tastature
- Frekvencija emisije u opsegu od 0,5 do 100 Hz
- Intenzitet magnetnog polja u opsegu od 5% do 100 % ,po 5% korak
- Vreme trajanja tretmana u opsegu od 1 do 99 minuta i kontinuirano
255 programa (62 programirana programa sa mogućnošću izmene,10 programa sa samo-aktiviranjem i 183 slobodnih memorijskih programa)
- Aplikatori:
- Fleksibilni FLEXA aplikatori (12 fleksibilnih solenoida),dimenzije:36 x 21 x 2 cm,težina:0,8 kg
- Portabilni solenoid aplikator za ekstremitete Ø30 cm, dimenzije:h 22cm,težina:6,5 kg
- Portabilni solenoid aplikator za telo Ø50 cm, dimenzije: h 35cm,težina:11,5 kg
- Krevet sa solenoidom Ø80 cm instalitran na aluminijumskim nosačima, dimenzije kreveta:188 x 50 x 72 cm,dimenzije solenoida: h 40cm (2 vrste:motorizovani ili ručni)
- ASA PMT QUATTRO PRO-mogućnost priključenja 2 motorizovana kreveta.

- Uređaj na sopstvenim kolicima-Krevet sa solenoidom 80 cm instalitran na aluminijumskim nosačima, dimenzije kreveta:188 x 50 x 72 cm,dimenzije solenoida: h 40cm -ručni
- Multi-solenoid aplikatori FLEXA,2 kom
- Uputstvo za upotrebu

- Fleksibilni FLEXA aplikatori (12 fleksibilnih solenoida)
- Portabilni solenoid aplikator za ekstremitete Ø30 cm
- Portabilni solenoid aplikator za telo Ø50 cm
- Krevet sa solenoidom Ø80 cm instaliran na aluminijumskim nosačima-automatski