Laserska terapija

POLARIS 2, ASA MPHI/ASA MPHI TROLLEY, ASA MPHI 5, ASA M6

APARATI ZA LASERSKU TERAPIJU

Vrhunski aparati za lasersku terapiju proizvođača ASTAR – Poljska i ASA – Italija.

Polaris2

POLARIS 2 Uređaj za laser terapiju

- Kontinuirani i pulsni mod rada
- Mogućnost priključenja 2 laserske sonde i jednog skenirajućeg aplikatora
- Mogućnost podešavanja snage laserske sonde i skenirajućeg aplikatora
- Jednostavan pristup operacijama,30 programa za IR sondu,20 programa za R sondu, 20 memorijskih mesta za definisanje sopstvenih programa ,8 programa sa Nogier frekvencijama,30 programa sa Voll frekvencijama
- 2 programa za R i IR laserske sonde urađene u jednoj sekvenci tretmana
- 10 sekvenci za tačkastu lasersku sondu,25 sekvenci za skenirajući aplikator
- Mogućnost automatskog ponavljanja procedure tretmana
- LCD grafički displej
- Brojač operacija laserske sonde
- Podešavanje snage:25-100% (25-50-75-100%)
- Frekvencija:1-5000Hz
- Režim rada:25-75%,puls 50us (25-50-75%)
- Tajmer tretmana:99:59 min, 1s korak
- Skenirajući aplikator:
- Dve verzije skenirajućeg aplikatora sa različitom snagom
- Tri načina obeležavanja tretirane regije:elipsa,linija i kriva sa pravougaonom granicom
- Podešavanje visine:60-140 cm
- Automatska kalkulacija vremena trajanja tretmana u zavisnosti od oblika i veličine tretirane regije
- Pneumatski aktuator držača ruke,visoko kvalitetni točkići sa kočnicama, polica za kontrolni uređaj i zaštitne naočare,rotacija glave aplikatora u dve ose

- Glavni kabel
- Zaštitne naočare
- Nalepnica za upozorenje o laserskom zračenju
- Utikač za blokiranje
- Rezervni osigurač T 800 Ma/250V
- Uputstvo za upotrebu Polaris 2

Laserske sonde

- Tačkasta laserska sonda R 650nm/20mW
- Tačkasta laserska sonda R 660nm/40mW
- Tačkasta laserska sonda IR 808nm/200mW
- Tačkasta laserska sonda IR 808nm/400mW

Skenirajući aplikator:
- Skenirajući aplikator R+IR 50mW+400mW
- Skenirajući aplikator R+IR 35mW+250mW

- Zaštitne naočare
- Držač za sonde
- Glavni kabel sa ugrađenim modulom za hitno zaustavljanje
- Senzor za merenje snage skenera
- Torba za uređaj i dodatnu opremu


Mphi

ASA MPHI/MPHI TROLLEY Uređaj za MLS laser terapiju

- Uređaj za MLS (Multiwave Locked System) terapiju,jedini laser koji može da radi na nekoliko frekvencija istovremeno i sinhronizovano.Funkcioniše na principu tri uslova-talasne dužine i kombinacije kontinuirane i pulsne laserske emisije skenirajućeg aplikatora
- Prenosni uređaj za MLS terapiju laserom
- Dva nezavisno podesiva kanala
- Multidiodna MLS ručna sonda jačine do 1,1 W, talasna dužina:808nm i 905nm sa pulsirajućim i kontinuiranim delovanjem
- Indikator ciljanog područija prečnika 2 cm,osvetljen crvenim LED svetlom
- Touch-screen ekran sa ilustracijama ljudskog tela
- 4 oblasti tretmana: specifične patologije, terapije bola,antiedematozni tretmani,biostimulacija
- Kontinuirana i pulsirajuća MLS modulacija s mogućnošću promene frekvencije od 1 do 2000 Hz,sa korakom od 1 Hz
- Nivo snage 25% 50% 75% i 100%
- Varijabilni ili fiksni radni ciklus
- Vreme trajanja tretmana od 1sec do 99min59sec, sa korakom od 1 sec
- Automatsko izračunavanje emitovane energije prema zadatim parametrima
- Mogućnost rada na baterije i na struju
- Akustični signal za početak i kraj terapije
- Zaštitne naočare za laser
- MPHI TROLLEY-uređaj sa dodatkom kolica

- Multidiodna MLS ručna sonda
- Zaštitne naočare
- Uputstvo za upotrebu
- Kolica za uređaj-Kod Mphi trolley


Mphi5

ASA MPHI 5 Uređaj za MLS laser terapiju

- Uređaj za MLS (Multiwave Locked System) terapiju,jedini laser koji može da radi na nekoliko frekvencija istovremeno i sinhronizovano.Funkcioniše na principu tri uslova-talasne dužine i kombinacije kontinuirane i pulsne laserske emisije
- Multidiodni aplikator CHARLIE-optička grupa sa 3 MLS izvora snage (3 kontinuiranih i 3 pulsnih MLS laserskih izvora) za postizanje snage do 3,3 W , talasna dužina:808nm i 905nm,indikator ciljanog područija prečnika 5 cm,osvetljen crvenim LED svetlom
- Multidiodna MLS ručna sonda jačine do 1,1 W, talasna dužina:808nm i 905nm s pulsirajućim i kontinuiranim delovanjem,indikator ciljanog područija prečnika 2 cm,osvetljen crvenim LED svetlom
- Dva nezavisno podesiva kanala
- Touch-screen ekran sa ilustracijama ljudskog tela
- 4 oblasti tretmana: specifične patologije, terapije bola,antiedematozni tretmani,biostimulacija
- Kontinuirana i pulsirajuća MLS modulacija s mogućnošću promene frekvencije od 1 do 2000 Hz,sa korakom od 1 Hz
- Nivo snage 25% 50% 75% i 100%
- Varijabilni ili fiksni radni ciklus
- Vreme trajanja tretmana od 1sec do 99min59sec, sa korakom od 1 sec
- Automatsko izračunavanje emitovane energije prema zadatim parametrima
- Mogućnost rada na baterije i na struju
- Akustični signal za početak i kraj terapije
- Zaštitne naočare za laser
- Kolica za uređaj

- Multidiodna MLS ručna sonda
- Multidiodni aplikator CHARLIE
- Ruka držač za aplikator
- Zaštitne naočare
- Uputstvo za upotrebu
- Kolica


ASA M6

ASA M6 Robotizovani uređaj za MLS laser terapiju

- Uređaj za MLS (Multiwave Locked System) terapiju,jedini laser koji može da radi na nekoliko frekvencija istovremeno i sinhronizovano.
- Funkcioniše na principu tri uslova-talasne dužine i kombinacije kontinuirane i pulsne laserske emisije
- Jedini MLS laser sa automatizovanom robotičkom terapeutskom glavom
- Robotizovana optička grupa sa 3 MLS izvora snage (3 kontinuiranih i 3 pulsnih MLS laserskih izvora) za postizanje snage do 3,3 W , talasna dužina:808nm i 905nm,indikator ciljanog područija prečnika 5 cm,osvetljen crvenim LED svetlom,5 predefinisanih oblasti-2 horizontalne,vertikalno,desno,levo)
- Multidiodna MLS ručna sonda jačine do 1,1 W, talasna dužina:808nm i 905nm s pulsirajućim i kontinuiranim delovanjem,indikator ciljanog područija prečnika 2 cm,osvetljen crvenim LED svetlom
- Dva nezavisno podesiva kanala
- Touch-screen ekran sa ilustracijama ljudskog tela
- 4 oblasti tretmana: specifične patologije, terapije bola,antiedematozni tretmani,biostimulacija
- Kontinuirana i pulsirajuća MLS modulacija s mogućnošću promene frekvencije od 1 do 2000 Hz,sa korakom od 1 Hz
- Nivo snage multidiodne ručne sonde 25% 50% 75% i 100%
- Nivo snage robotizovane optičke grupe 50 i 100%
- Varijabilni ili fiksni radni ciklus
- Vreme trajanja tretmana od 1sec do 99min59sec, sa korakom od 1 sec
- Automatsko izračunavanje emitovane energije prema zadatim parametrima
- Akustični signal za početak i kraj terapije
- Zaštitne naočare za laser

- Multidiodna MLS ručna sonda
- Multidiodni aplikator CHARLIE
- Zaštitne naočare
- Uputstvo za upotrebu