Krio terapija

CRYOFLOW IR

APARAT ZA KRIO TERAPIJU

Jedinstven aparat za krio terapiju belgijskog proizvođača GymnaUniphy. Jedini na tržištu ima kontrolisano hlađenje sa konstatnim merenjem temperature regije koja se tretira.

CRYOFLOW

CRYOFLOW Uređaj za krioterapiju sa infracrvenim “feedback” sistemom

- Uređaj za krio terapiju je opremljen sa jedinstvenim infracrvenim “feedback” sistemom (sistem koji omogućava povratnu informaciju) za optimalnu regulaciju temperature. Putem ovog sistema uređaj konstantno meri temperaturu kože putem infracrvenog snopa , automatski podešava protok vazduha sa izabranom temperaturom, sprečava da temperatura ode prenisko (rizik od promrzlina), ili da ode previsoko (nema rezultata terapije).
- 52 programa,29 indikacija u nekoliko faza:akutna,subakutna i hronična, 6 ciljeva
- Podešavanje protoka vazduha od 100 do 1000 litara/minut, sa mogućnošću podešavanja protoka vazduha do 10 koraka za vreme tretmana
- Brzo spuštanje temperature kože do 12° za 1 minut, za optimalnu metaboličku stimulaciju
- Dvoslojno,fleksibilno crevo sa nekoliko različitih izmenjivih mlaznica, dužine 1,60 m i glavom koja se može rotirati za 360o
- Tri vrste mlaznica: 5 mm, 15 mm i 25 mm
- Dva metoda tretmana:statički i dinamički
- Laka primena spray and stretch terapije preporučene od strane Travell-a i Simons-a
- Nema direktnog kontakta sa kožom
- Jednostavan i jasan LCD ekran
- Temperatura unutar uređaja:-32°
- Sistem za hlađenje:lak za korišćenje,nema održavanja,nije potrebno punjenje
- DVD sa svim objašnjenim indikacijama i informacijama o krioterapiji.

- Mlaznica 5mm
- Mlaznica 15mm
- Mlaznica 25mm

- Ruka držač Cryoflow -za statički metod rada, slobodne ruke pri radu