Hidroterapeutske medicinske kade

AQUADELICIA I-VIII, AQUADELICIA MINI I-III, AQUAMANUS ,
AQUAPEDIS, AQUABELA, AQUADELICIA IXHIDROTERAPEUTSKE MEDICINSKE KADE

U ponudi su profesionalne hidromasažne kade slovačkog proizvođača Medexim za spa centre, banje, rehabilitacione centre. Kade za podvodnu masažu, bisernu i vrtložnu kupku. Kombinovane kade sa hidro i vazdušnom masažom. Kade za gornje i donje ekstremitete.

  • Hidroterapeutske medicinske kade Aquadelicia I-VIII

  • Hidroterapeutske medicinske kade Aquadelicia mini I-III

  • Hidroterapeutske medicinske kade za ekstremitete

  • Wellness kade


HIDROTERAPEUTSKE MEDICINSKE KADE SERIJE AQUADELICIA I-VIII

- Ergonomske balneološke kade dizajnirane za primenu u hidroterapiji korišćenjem prirodnih,termalnih,mineralnih i kombinovanih postupaka.
- Zahvaljujući svojim dimenzijama,obliku i karakteristikama idealne su za korišćenje u rehabilitacionim centrima,banjama,kao i welness centrima.
- Sve kade su opremljene sa setom za podvodnu masažu (osim Aquadelicia I kade) i u zavisnosti od modela imaju ugrađene sisteme biserne kupke i hidromasaže.
- Opremljene su sa vodenim i vazdušnim pumpama koje omogućavaju masažu pojedinih delova tela.Sve kade imaju ručni tuš.
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):2465x1000x1070
- Efektivna zapremina kade u l:350
- Maksimalna zapremina kade u l:460
- Dovod tople i hladne vode:1“
- Veličina odvoda u mm:100


Aquadelicia1

AQUADELICIA I

- Anatomski oblikovana akrilna kada
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti


Aquadelicia1a

AQUADELICIA I A

- Anatomski oblikovana akrilna kada+“Biserna kupka“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 12 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 204 mlaznica
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Pneumatski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)


Aquadelicia2

AQUADELICIA II

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm


Aquadelica2a

AQUADELICIA II A

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu terapijsku masažu +“biserna kupka“
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 12 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 204 mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Pneumatski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm


Aquadelicia3

AQUADELICIA III

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“biserna kupka“
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa četiri zone hidromasaže (leđa,ruke,kukovi,noge) za „bisernu kupku“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 24 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 408 mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Pneumatski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm


Aquadelicia4

AQUADELICIA IV

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“vrtložna kupka“
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa tri zone hidromasaže (ruke,kukovi,noge) za „vrtložnu kupku“
- Ukupan broj hidro mlaznica je:24 mikro-mlaznice+8 srednjih mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Pneumatski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadelicia5

AQUADELICIA V

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“biserna kupka“+“vrtložna kupka“
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa četiri zone hidromasaže (leđa,ruke,kukovi,noge) za „bisernu kupku“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 24 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 408 mlaznica
- Opremljena sa tri zone hidromasaže (ruke,kukovi,noge) za „vrtložnu kupku“
- Ukupan broj hidro mlaznica je:24 mikro-mlaznice+8 srednjih mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Pneumatski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Turbo funkcija-snažnija hidromasaža
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadelicia6

AQUADELICIA VI

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“biserna kupka“
- Identična kada kao Aquadelicia III sa dodatkom funkcija:regulacija intenziteta „biserne kupke“,masaže pojedinih delova tela stvaranjem talasa,automatsko sušenje bisernog sistema i elektronska kontrola sa svetlosnim indikatorima
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa četiri zone hidromasaže (leđa,ruke,kukovi,noge) za „bisernu kupku“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 24 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 408 mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade - ukoliko je prazna
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Digitalni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Elektronski kontrolisana

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm


Aquadelicia7

AQUADELICIA VII

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“vrtložna kupka“
- Identična kada kao Aquadelicia IV sa dodatkom funkcija: pulsacija željene zone masaže,trozonska masaža celog tela, elektronska kontrola sa svetlosnim indikatorima
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa tri zone hidromasaže (ruke,kukovi,noge) za „vrtložnu kupku“
- Ukupan broj hidro mlaznica je:24 mikro-mlaznice+8 srednjih mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Analogni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Turbo funkcija-snažnija hidromasaža
- Trozonski hidromasažni sistem sa mogućnošću regulacije intenziteta svake zone posebno
- Elektronsko punjenje kade
- Digitalni tajmer sa podešavanjem vremena od 0-20 min
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadelicia8

AQUADELICIA VIII

- Anatomski oblikovana akrilna kada sa setom za podvodnu ručnu masažu +“biserna kupka“+“vrtložna kupka“
- Identična kada kao Aquadelicia V sa dodatkom funkcija:regulacija intenziteta „biserne kupke“, pulsacija željene zone masaže,trozonska masaža celog tela, turbo funkcija-snažnija hidromasaža, automatsko sušenje bisernog sistema i elektronska kontrola sa svetlosnim indikatorima
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 9mm (opciono 13mm) sa mogućnošću regulacije pritiska i dovoda vazduha
- Opremljena sa četiri zone hidromasaže (leđa,ruke,kukovi,noge) za „bisernu kupku“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 24 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 408 mlaznica
- Opremljena sa tri zone hidromasaže (ruke,kukovi,noge) za „vrtložnu kupku“
- Ukupan broj hidro mlaznica je:24 mikro-mlaznice+8 srednjih mlaznica
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Vreme punjenja kade 6 min,vreme pražnjenja kade 5 min
- Digitalni indikator temperature
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Stepenik sa 2 gazišta
- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Turbo funkcija-snažnija hidromasaža
- Trozonski hidromasažni sistem sa mogućnošću regulacije intenziteta svake zone posebno
- Elektronsko punjenje kade
- Digitalni tajmer sa podešavanjem vremena od 0-20 min
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Set za podvodnu ručnu masažu prečnika 13mm
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


HIDROTERAPEUTSKE MEDICINSKE KADE SERIJE AQUADELICIA MINI I-III

- Ergonomske balneološke kade dizajnirane za primenu u hidroterapiji korišćenjem prirodnih,termalnih,mineralnih i kombinovanih postupaka. Zahvaljujući svojim dimenzijama,obliku i karakteristikama idealne su za korišćenje u rehabilitacionim centrima,banjama,kao i welness centrima. U zavisnosti od modela imaju ugrađene sisteme biserne kupke i hidromasaže. Opremljene su sa vodenim i vazdušnim pumpama koje omogućavaju masažu pojedinih delova tela. Sve kade imaju ručni tuš.
- Dimenzije kade u mm (dužina x širina x visina): 2185 x 800 x 880
- Efektivna zapremina kade u l:200
- Maksimalna zapremina kade u l:270
Dovod tople i hladne vode:1“
Veličina odvoda u mm:50


Aquadeliciamini1

AQUADELICIA MINI I

- Anatomski oblikovana akrilna kada + „vrtložna kupka“
- Ukupan broj hidro mlaznica je:30 mikro-mlaznica u jednoj zoni
- 2 vrste modela Mini I: sa elektronskom regulacijom intenziteta i sa pneumatskim kontrolisanjem
- Digitalni tajmer sa podešavanjem vremena od 0-20 min (mini I sa elektronskom regulacijom)
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi (mini I sa elektronskom regulacijom)
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Vreme punjenja kade 5 min,vreme pražnjenja kade 4 min
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Elektronsko punjenje kade (mini I sa elektronskom regulacijom)
- Digitalni tajmer sa podešavanjem vremena od 0-20 min
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadeliciamini2

AQUADELICIA MINI II

- Anatomski oblikovana akrilna kada + „biserna kupka“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je:10 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 170 mlaznica
- Pneumatsko upravljanje
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Analogni indikator temperature
- Vreme punjenja kade 5 min,vreme pražnjenja kade 4 min
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadeliciamini3

AQUADELICIA MINI III

- Anatomski oblikovana akrilna kada + „biserna kupka“+“vrtložna kupka“
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je:10 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 170 mlaznica
- Ukupan broj hidro mlaznica je:30 mikro-mlaznica u jednoj zoni
- Pneumatsko upravljanje
- Mehanička regulacija intenziteta hidromasaže
- Analogni indikator temperature
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Vreme punjenja kade 5 min,vreme pražnjenja kade 4 min
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


Aquadeliciamini3lux

AQUADELICIA MINI III LUX

- Anatomski oblikovana akrilna kada + „biserna kupka“+“vrtložna kupka“
- Identična kada kao Aquadelicia Mini III sa dodatkom funkcija:regulacija intenziteta „biserne kupke“, pulsacija željene zone masaže,automatsko sušenje bisernog sistema i elektronska kontrola sa svetlosnim indikatorima
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je:10 otvora sa 17 mlaznica-ukupno 170 mlaznica
- Ukupan broj hidro mlaznica je:30 mikro-mlaznica u jednoj zoni
- Elektronsko upravljanje sa svetlosnim indikatorom
- Digitalni indikator temperature
- Opremljena je sa pneumatski kontrolisanom pumpom koja blokira rad kade ukoliko je prazna
- Vreme punjenja kade 5 min,vreme pražnjenja kade 4 min
- Aquadelicia Mini III LB-ista kao i Mini III L sa dodatkom funkcije za regulaciju intenziteta hidromasaže
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju 5l
- Plastični sud 0,5l sa prskalicom
- Kutija sa rezervnim osiguračima

- Boja kade:plava,tirkizno zelena
- Boja panela po izboru prema kolor karti
- Indikator temperature sa 2 senzora:indikator ulazne vode,indikator vode u kadi
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Elektronsko punjenje kade
- Digitalni tajmer sa podešavanjem vremena od 0-20 min
- Svetlosna kolor terapija u obliku kruga
- Svetlosna kolor terapija u obliku venca sa 30-60 svetlećih tačaka (+1 velika tačka)
- Terapija ozonom
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija


HIDROTERAPEUTSKE MEDICINSKE KADE ZA EKSTREMITETE

Medicinske hidromasažne kade dizajnirane za vrtložnu masažu gornjih i donjih ekstremiteta pomoću mlaznica koje su postavljene sa bočnih strana kade.


Aquamanus

AQUAMANUS

- Hidromasažna kada za gornje ekstremitete dizajnirana za vrtložnu masažu pomoću 10 mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera toka vode
- Ukupan broj hidro mlaznica je:8 mikro-mlaznica i 2 srednje mlaznice u okviru jedne zone
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):920x650x1120
- Efektivna zapremina kade u l:25
- Dovod tople i hladne vode:1/2“
- Veličina odvoda u mm:50
- Boja kade:bela,boja panela:bela
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Digitalni indikator temperature
- Digitalni tajmer
- Tuš za ispiranje
- Elektronsko upravljanje sa tri funkcije
- Regulacija intenziteta hidromasaže


Aquapedis

AQUAPEDIS/AQUAPEDIS L

AQUAPEDIS-kada za donje ekstremitete-hidromasaža

- Hidromasažna kada za donje ekstremitete dizajnirana za vrtložnu masažu pomoću 16 mikro-mlaznica sa mogućnošću podešavanja smera toka vode. Mod hidromasaže:kontinuirani i pulsirajući.Elektronski kontrolisana

AQUAPEDIS L-kada za donje ekstremitete-hidromasaža+”biserna kupka”

- Ima sve isto kao i Aquapedis plus dodatne opcije:
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je:4 sa po 17 otvora svaka-ukupno 68 mlaznica.Mod hidromasaže: kontinuirani,pulsirajući i talasasti
- Regulacija intenziteta hidromasaže
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Indikator temperature,Tajmer tretmana(0-20min-Aquapedis;0-30min-Aquapedis L)
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):920x920x600
- Efektivna zapremina kade u l:90
- Dovod tople i hladne vode:3/4“
- Veličina odvoda u mm:50
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Digitalni indikator temperature
- Digitalni tajmer
- Tuš za ispiranje
- Elektronsko upravljanje sa tri funkcije
- Regulacija intenziteta hidromasaže


Aquapedis1

AQUAPEDIS I/AQUAPEDIS I L

AQUAPEDIS I-sedeća kada za donje ekstremitete-hidromasaža

- Hidromasažna kada za donje ekstremitete i kukove dizajnirana za vrtložnu masažu u sedećem položaju pomoću strujanja vode kroz dvokružni masažni sistem. Gornja hidromasažna zona:5 mikromasažnih i 6 hidromasažnih mlaznica i donja hidromasažna zona: 4 mikromasažnih, 8 hidromasažnih mlaznica i 1 mikromlaznica za hemoroide.Mod hidromasaže: kontinuirani
- Pneumatski kontrolisana

AQUAPEDIS I L-sedeća kada za donje ekstremitete-hidromasaža

- Ima sve isto kao i Aquapedis I plus dodatne opcije:
- Mod hidromasaže: kontinuirani,pulsni i talasasti
- Regulacija intenziteta hidromasaže
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Digitalni indikator temperature,Tajmer tretmana(0-20min-Aquapedis I;0-30min-Aquapedis I L)
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):1500x700x980
- Efektivna zapremina kade u l:120
- Dovod tople i hladne vode:3/4“
- Veličina odvoda u mm:50
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Digitalni indikator temperature
- Digitalni tajmer
- Tuš za ispiranje
- Elektronsko upravljanje sa tri funkcije
- Regulacija intenziteta hidromasaže
- Stepenik sa 2 gazišta

- Pneumatsko upravljanje


Aquapedis2

AQUAPEDIS II/AQUAPEDIS II L

AQUAPEDIS II-sedeća kada za donje ekstremitete-hidromasaža+”biserna kupka”

- Hidromasažna kada za donje ekstremitete i kukove dizajnirana za vrtložnu masažu u sedećem položaju pomoću strujanja vode kroz dvokružni masažni sistem. Gornja hidromasažna zona:5 mikromasažnih i 6 hidromasažnih mlaznica i donja hidromasažna zona: 4 mikromasažnih, 8 hidromasažnih mlaznica i 1 mikromlaznica za hemoroide.Mod hidromasaže: kontinuirani
- Ukupan broj vazdušnih mlaznica je: 10 sa po 17 otvora svaka-ukupno 170 mlaznica.Mod “biserne kupke”: kontinuirani
- Pneumatski kontrolisana

AQUAPEDIS II L-sedeća kada za donje ekstremitete-hidromasaža+”biserna kupka”

- Ima sve isto kao i Aquapedis II plus dodatne opcije:
- Mod hidromasaže: kontinuirani,pulsni i talasasti
- Mod “biserne kupke”:kontinuirani,pulsni i talasasti
- Regulacija intenziteta hidromasaže
- Elektronski kontrolisana-Touch sensitive control

- Digitalni indikator temperature,Tajmer tretmana(0-20min-Aquapedis I;0-30min-Aquapedis I L)
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):1500x700x980
- Efektivna zapremina kade u l:120
- Dovod tople i hladne vode:3/4“
- Veličina odvoda u mm:50
- Boja kade:bela,boja panela:bela

- Digitalni indikator temperature
- Digitalni tajmer
- Tuš za ispiranje
- Elektronsko upravljanje sa tri funkcije
- Regulacija intenziteta hidromasaže
- Stepenik sa 2 gazišta

- Pneumatsko upravljanje


Aquabela Aquabela Aquabela

AQUABELA

- "Škotski tuš"-za stimulaciju organizma naizmenično toplom i hladnom vodom
- Aplikuje se korišćenjem mlaza vode iz mlaznica pritiska 3 atm, sa razdaljine od 3-4m
- Tuš počinje sa mlazom vode temperature od 38°-42° u trajanju od 30 sekundi a zatim sa mlazom vode temperature od 16°-18° u trajanju od 5-10 sekundi
- Tuširanje se ponavlja nekoliko puta,prvo u oblasti donjih i gornjih ekstremiteta a zatim torzo i stomak.
- Mlaznica može da se rotira za 90o
- AQUABELA 2-omogućava primenu Kneipp-ovog metoda
- AQUABELA 3-ima dodatni ventil za kontrolisanje dodatnih pomoćnih uređaja


WELNESS KADE

Hidromasažne kade dizajnirane za wellness.


AquadeliciaIX

AQUADELICIA IX

- Hidromasažna kada dizajnirana za wellness
- Pogodna za spa i wellness centre zahvaljujući svom luksuznom dizajnu
- Mogućnost izbora vrste masaže i intenziteta
- Mogućnost upravljanja funkcijama od strane korisnika
- Korisnik može da izabere 3 vrste moda:odmarajući,energetski i harmonizacijski
- Elektronsko punjenje kade
- Ugrađeni grejači za konstantno održavanje temperature
- Regulacija intenziteta masaže
- Ručni tuš
- Dvozonski hidromasažni sistem
- Elektronska kontrola masažnog sistema sa svetlosnom signalizacijom
- Podesivi režimi rada: kontinuirani,pulsni,talasasti
- Hidromasažne mlaznice /velike/ 10
- Vazdušne mlaznice 10 sa po 5 otvora-ukupno 50 mlaznica
- Vazdušne mlaznice 9 sa po 5 malih otvora-ukupno 45 mlaznica
- 40 mikro-masažnih mlaznica za masažu leđa,stopala i ruku
- Turbo sistem mlaznica
- Pozadinsko osvetljenje stranica u beloj boji
- Svetlosna kolor terapija
- UV dezinfekcija
- Aromaterapija
- Potpora za stopala-mogućnost podešavanja u 2 nivoa
- Centralno dugme STOP
- Naslon za glavu
- Senzor nivoa vode
- Dimenzije kade u mm(dužinaxširinaxvisina):2157x983x911
- Efektivna zapremina kade u l:305
- Dovod tople i hladne vode:1"
- Veličina odvoda u mm:50
- Napajanje:400V
- Boja kade:bela,plava,tirkizno-zelena,boja panela:prema kolor karti
- 3 vrste kada u ponudi:AQUADELICIA IX ECONOMY, AQUADELICIA IX i AQUADELICIA IX LUX