Fototerapija

LUMINA

FOTO TERAPIJA

Uređaj LUMINA za fototerapiju poljskog proizvođača ASTAR je najmodernija lampa za tretman infracrvene iradijacije. Infracrveno svetlo se lako apsorbuje u tkivo.Ovakav način zagrevanja tkiva daje mnoge delotvorne efekte kao što su smanjenje mišićne napetosti i vazodiletacija.

Lumina

LUMINA Uređaj za fototerapiju

- Uređaj za infracrveno foto zračenje u IR-A opsegu
- Opremljen sa mikroprocesorskim kontrolerom sa tajmerom za tretman, podesivom snagom zračenja i digitalnim displejom koji pokazuje intenzitet svetla i preostalo vreme trajanja tretmana.
- Ima ugrađen sistem za hlađenje kao prevenciju opekotina,i mrežu na izlazu tubusa kao prevenciju od ozleda usled slučajnog pucanja filtera.
- Mogućnost podešavanja sekvenci svetlost/vreme u okviru jedne procedure tretmana
- Mogućnost podešavanja ugla u dve ose kao i visine tubusa
- Dve vrste filtera:crveni i plavi
- Snaga emitera:375W
- Podešavanje osvetljenja:10-100%,10% koraci
- Tajmer tretmana:1-30 min,po 1 min koracima
- Mogućnost memorisanja 10 tretmana i 4 definisane sekvence

- Set kablova
- Elektronski kontroler
- Crveni i plavi filter
- Rezervni osigurač T 3,15 A/250V
- Uputstvo za upotrebu

- Zaštitne naočare za pacijenta
- Zaštitne naočare za terapeuta