Elektroterapija

DUO 200, DUO 400, MYO 200

APARATI ZA ELEKTROTERAPIJU

Aparati za elektroterapiju belgijskog proizvođača GymnaUniphy. Vrhunski dvokanalni aparati sa svim oblicima struja , jednostavno rukovanje , jedinstven dizajn , pouzdan u radu.

Duo200

DUO 200 Uređaj za elektroterapiju

- Dva potpuno nezavisno podesiva kanala
- 2-polne i 4-polne struje
- Nisko i srednje frekventne struje
- Ukupno 25 tipova elektroterapijskih struja
- Simultana terapija: tretiranje 2 različite indikacije istovremeno
- Dipolarni vektor
- Han Stim
- Jonoforeza
- Dijagnostički programi
- Lista indikacija (85 indikacija)
- Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)
- Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Set fotografija Duo 200 za postavljanje elektroda
- Uputstvo za upotrebu Duo 200

- Torbica za seriju 200
- Olovka elektroda sa sunđerom fi 15mm
- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima
- Vaginalne i analne sonde


Duo400

DUO 400 Uređaj najnovije generacije za elektroterapiju

- 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
- 2 odvojena potenciometra za intenzitet
- 2-polne i 4-polne struje
- Preko 30 vrsti i oblika struje(diadinamik,galvan,tens,ruska stimulacija,mikro struje, intereferentne....)
- I-tkriva,Reobaza,Hronaksija,Jonoforeza,Fonoforeza

- Lista kontraindikacija
- Memorija:500 slobodnih mesta
- USB portal za update-ovanje protokola
- GTS sistem (Medicinska E-knjiga, Vodič za terapije, Terapije zasnovane na dokazima)
- Medicinska E-knjiga (biblioteka anatomije, medicinska objašnjenja i predlog terapije, pomoć)
- Vodič za terapije, protokoli (preko 800 pre programiranih protokola),3D slike za postavljanje elektroda
- Touch screen,kolor,10,4 inča, 600x800 pixela

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Olovka za touch screen
- Uputstvo za upotrebu Duo 400

- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima


Myo200

MYO 200 Uređaj za EMG-biofeedback terapiju, feedback pritiska, elektroterapiju i elektrodijagnostiku

- Dva potpuno nezavisno podesiva kanala
- Nezavisno određivanje ciljanih funkcija (automatsko i manuelno):mogućnost zadavanja ciljane vrednosti koje pacijent treba da dostigne-na kanalu A, kao i na kanalu B
- Funkcija skeniranja zapisa maksimalnog,minimalnog i prosečno izmerenog rezultata
- Zumiranje funkcionalnosti oko ciljanog mesta (na oba kanala).
- Automatski dobijate visoku rezoluciju još dok je ciljana vrednost u sredini displeja.
- Audio signal (podesiv) prilikom dostizanja ciljane vrednosti
- Dva moda: stimulacija i relaksacija
- Veliki izbor sondi

- Feedback pritiska:
- Jedan kanal za feedback pritiska u mmHg

- Elektroterapija:
- Dva potpuno nezavisno podesiva kanala za rehabilitaciju, jačanje mišića, terapiju bola (Tens,Han Stim...), 4-polne interferentne struje sa rotirajućim vektorom, 2-polne i 4-polne interferentne struje, jonoforeza, dijagnostika...)
85 indikacija,23 programa (sekvencionalna i konvencionalna programa),6 dijagnostičkih programa,51 program za rehabilitaciju karlice i 15 programa za mišićnu rehabilitaciju
- Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)
- Mogućnost kombinovanja elektrostimulacije sa EMG-om ili feedback-om pritiska

- Glavni kabel
- Referentni kabel, 2 mm
- Test utičnica, F/F, 2 mm
- EMG,kabel za elektrode,2 mm, zaštićen
- EMG kabel za inkontinenciju,2 mm, zaštićen
- Lepljive elektrode, fi 3 cm, 4 kom
- Lepljive elektrode, 5 x 5 cm, 4 kom
- Vaginalna sonda Novatys gold
- Vaginalna sonda za pritisak
- Crevo za vaginalnu sondu za pritisak
- Vizuelno analogna skala
- Konekcioni kabel Myo200/PC (USB)
- CD-ROM Myo PC software
- Set fotografija Duo 200 za postavljanje elektroda
- Uputstvo za upotrebu Myo 200

- Torbica za seriju 200
- Olovka elektroda sa sunđerom fi 15mm
- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Vaginalna sonda V2B+
- Vaginalna sonda Optima 3
- Vaginalna sonda Persize 4+
- Analna sonda Analia
- Analna sonda Analys+
- Analna sonda za pritisak
- Rektalna stimulaciona sonda
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima