Brža rehabilitacija sa Krioterapijom

Mi smo uradili test!

Hladnoća se u svetu medicine koristi vekovima. Većina terapeuta još uvek koristi kockice leda ili hladna pakovanja, ali još uvek postoji sumnja da li time postižemo željeni rezultat.  Previsoka temperatura kože ne daje nikakve rezultate dok (pre)niska temperatura povećava rizik od opekotina i oštećenja nerava.

 

 

Primenom koje metode se najbrže postiže željena temperatura kože od 12° C : sa kockicama leda ili sa strujanjem hladnog vazduha putem uređaja Gymna Cryoflow ICE-CT? Takođe smo pratili kako  temperatura nastavlja da se menja tokom 10 minutnog trajanja tretmana u cilju otkrivanja potencijalnih rizika ili eventualnog smanjenja rezultata.

Metod

Izabrali smo 11 ispitanika (6 žena, 5 muškaraca). Kako bi smanjili temperaturu njihove kože, nanosili smo kockice leda na njihovu levu ruku. Svakih 30 sekundi, ukupno 10 minuta, merili smo temperaturu kože. Zatim smo hladili desnu ruku u trajanju od 10 minuta koristeći hladan vazduh putem uređaja Gymna Cryoflow ICE-CT. Tetiva M.Extensor Carpi Radialis Brevis-a služila nam je kao referentna tačka na obe ruke.

Rezultati

Korišćenjem aparata Gymna Cryoflow ICE-CT, postigli smo temperaturu kože od 12° C  prosečno nakon 48 sekundi. Prosečno je trebalo 6 minuta da to postignemo putem kockica leda. Takođe smo primetili da se temperatura kože održava na konstantnih 12° C tokom celog tretmana korišćenjem aparata Gymna Cryoflow ICE-CT. Infracrveni feedback sistem koji ovaj aparat poseduje automatski podešava protok vazduha. Šta se dešava sa temperaturom kože tokom 10 minutnog tretmana? Krioterapija putem kockica leda rezultira u temperaturi kože koja konstantno opada. Temperatura kože je kod 54% ispitanika opala na 10° C ili niže u toku tih 10 minuta. Pokazano je da aparat Gymna Cryoflow ICE-CT održava temperaturu kože na 12° C svih 10 minuta.

Zaključak

Korišćenjem aparata Gymna Cryoflow ICE-CT, u mogućnosti smo da brže postignemo željenu temperaturu kože nego sa kockicama leda. Temperatura je održavana na optimalnom nivou tokom tretmana korišćenjem jedinstvenog infracrvenog feedback sistema koji ovaj aparat poseduje. Korišćenjem kockica leda temperatura kože je nastavljala da opada, što može dovesti do opekotina ili oštećenja nerava.

 

Komentari