Danas se inovacije u oblasti Shockwave terapije najviše mogu naći u polju radijalnih shockwave transmitera. Kako bi sve više optimizovali tretmane individualnih indikacija, već nekoliko godina STORZ MEDICAL razvija specijalno oblikovane transmitere.

Novi ATLAS transmiter razvio se kao rezultat tesne saradnje sa iskusnim stručnjakom za Shockwave terapiju Dr. Carlo Di Maio iz Nemačke. U svojim ortopedskim ordinacijama, Dr. Di Maio dolazi u svakodnevni kontakt sa pacijentima koji pate od bola u cervikalnoj kičmi.

„Glavni uzroci bolova u vratu su pretežno loše držanje i preopterećenje mišića leđa, vrata i ramena. Stres takođe ima uticaja na fasciju i pripadajuće mišiće.  Ovo uzrokuje ukočenost struktura , posebno u predelu vrata i potiljka. Adhezija fascije može pokrenuti ili pojačati vegetativne simptome kao što su vrtoglavica i zujanje u ušima. Dugotrajni fascijalni poremećaji mogu izazvati hronični bol i oslabiti imunološki sistem“.

Na osnovu ovih činjenica , razvijen je transmiter ATLAS koji može precizno da tretira ove strukture i bolne regije. Zahvaljujući specijalnom obliku transmitera i mogućnošću korišćenja FALCON ručnog seta za tretmane veoma niskog intenziteta, ukočene regije se mogu omekšati, a bol sprečiti ili  eliminisati.  Biokompatibilni silikonski vrh transmitera omogućava nežno i precizno stimulisanje mišića i vezivnog tkiva oko atlasa.

Komentari