Polaris HP – Aparat za laser terapiju visokog intenziteta

Ovaj članak detaljno opisuje aparat za laser terapiju visokog intenziteta Polaris HP S i njegovu primenu.

Aparat Polaris HP S je uređaj sa snagom od 18W koja je emitovana putem dve talasne dužine od 808nm i od 980nm.

Laser visokog intenziteta – prosečna snaga:

Terapija laserom visokog intenziteta se sastoji od korišćenja lasera sa snagom jačom od 500mW za terapeutske svrhe. U praksi se najčešće koriste laseri sa snagom većom od 2W, jer se predpostavlja da se iznad ove vrednosti mogu dobiti termalni efekat i dublje prodiranje.

Laser visokog intenziteta – radni mod:

 • Kontinuirani mod – koristi se za terapiju tkiva smeštenih ispod kože u hroničnim stanjima, kao npr. plantarni fasciitis, poremećaji preopterećenja ligamenata itd.
 • Pulsni mod – koristi se u većini lokalizovanih lezija pod malom količinom potkožnog tkiva. Može se koristiti u subakutnom stanju. Na primer: golferski / teniski lakat, promene usled preopterećenja i post-reumatskih stanja ramena, članaka, istegnuća, patologije tetiva zbog preopterećenja itd.
 • Superpulsni mod – primenjuje se u slučaju dubljih lezija ili kod ljudi sa velikom mišićnom masom ili debljim slojem masnog tkiva.

Važno je zapamtiti da se laserska terapija visokog intenziteta kod pacijenata sa tipom IV-VI kože po Fitzpatrick skali može izvesti samo u pulsnom modu ili u superpulsnom modu! To je zbog visokog sadržaja melanina koji apsorbuje lasersko zračenje.

Laser visokog intenziteta – pulsna frekvencija:

Tretmani laserom visokog intenziteta se moraju vršiti sa frekvencijom koja je odgovarajuća za određeni tip patologije i stanja pacijenta. Predpostavljaju se sledeći parametri:

 • 2 – 100 Hz ima analgetski efekat
 • 500 – 1000 Hz ima biostimulativni efekat
 • Preko 2000 Hz ima anti-upalni efekat

Laser visokog intenziteta – radni ciklus (pulsno vreme+pauza)

 • Do 50% se koristi u subakutnom stanju ili za vreme prvog tretmana , da bi se smanjila količina energije u tkivu.
 • Preko 50% se koristi u hroničnim stanjima.

Imajte na umu da faktor radnog ciklusa limitira prosečnu snagu i da se uvek mora uzeti u obzir odnos snaga-ciklus. Na primer, izlazna snaga 4 W – radni ciklus 100% = prosečna snaga 4 W ; Izlazna snaga 4 W – radni ciklus 50% = prosečna snaga 2 W.

Laser visokog intenziteta – doza:

Terapija laserom visokog intenziteta dozvoljava mnogo veće doze od primene lasera niske snage.

 • Subakutna stanja: 10 do 50 J/cm²
 • Hronična stanja: 30 do 100 J/cm²

Laser visokog intenziteta – adapteri:

Terapija lasersom visokog intenziteta se vrši korišćenjem jednog od tri navedena adaptera:

 • 1-cm² adapter – koristi se za zračenje manjih regija, npr. tetiva, malih zglobova, triger tački
 • 5-cm² adapter – koristi se za zračenje većih površina, kao što su povrede mišića, hematomi, promene u većim zglobovima
 • DILA  (Deep Intratissue Laser Adapter) – koristi se za efektivnu i preciznu terapiju dubokih tkiva, kao što su duboke unutarmišićne lezije, duboki ožiljci ili triger tačke. Upozorenje! Koristi se samo dinamičkim metodom.

Laser visokog intenziteta – tehnike izvođenja terapije:

 • Statička tehnika: laserska sonda se drži u jednoj tački, pod pravim uglom na kožu. Koristi se uglavnom za lasersko zračenje malih regija ili tačno lokalizovanih lezija.
 • Dinamička tehnika: laserska sonda se polako pomera bez pritiska, pod pravim uglom na kožu. Koristi se u najvećem broju slučajeva.
 • Kombinovana tehnika: najčešće se koristi kada se laserska terapija primenjuje na mišiće ili kada postoje bolne tačke u regiji koja je povezana sa oboljenjem.

Laser visokog intenziteta – faktori na koje treba obratiti posebnu pažnju:

 • Godine pacijenta – za starije ljude i decu doza mora da bude limitirana u opsegu od 2 – 3 W u zavisnosti od oboljenja.
 • Konstitucija tela – za ljude sa većom mišićnom masom ili debljim slojem masnog tkiva u predelu regije koju treba tretirati, posebno kada se tretiraju dublja tkiva, preporučuje se povećavanje doze.
 • Regija koja se tretira – na osetljivim mestima, na primer: prepona, aksilarija ili poplitealna jama, preporučuje se rad samo u pulsnom modu, hlađenje kože pre tretmana ili smanjenje doze u slučaju prejakog osećaja toplote. Morate da smanjite dozu i kada primenjujete laser  terapiju na glavi ili na vrat.

Biološki mehanizmi koji se javljaju u rasponu laserskih tretmana velike snage:

 • ubrzanje mikrocirkulacije,
 • povećanje cirkulacije kiseonika, poboljšanje konverzijeglukoze,
 • stimulacija sinteze DNK,
 • povećanjeintracelularne aktivnosti enzima,
 • povećanje aktivnosti fibroblasta,
 • povećanje transporta kroz ćelijske membrane,
 • aktiviranje fagocitoze,
 • aktiviranjeWall iMelzack mehanizma kontrole ulaza (gate control)- analgetski efekat,
 • aktiviranje Na / K pumpe na ćelijskoj membrani,
 • aktiviranje metaboličkih procesa u ćeliji.

Zahvaljujući širokom opsegu uticaja laser se može koristiti za lečenje poremećaja na mnogim poljima,a posebno u:

 • sportskoj medicini,
 • ortopediji,
 • reumatologiji,
 • neurologiji,
 • dermatologiji,
 • laringologiji,
 • stomatologiji,
 • kozmetologiji.

 

Komentari