Inovativna tehnologija – tretmani u dualnom modu

Inovativna tehnologija (Dualni mod) omogućava simultano korišćenje 2 magnetna aplikatora – solenoida sa sistemskim efektom i pločastog aplikatora sa lokalnim efektom. Koristeći istovremeno promenljivu terapijsku frekvenciju u opsegu od 0-50 Hz – takozvani Spektrum – dobijamo najveću moguću efikasnost lečenja magnetnim poljem.

Otkrijte najnovi je uređaje za terapiju niskofrekventnim magnetnim poljem PhysioMG čije su dodatne opcije nastale na osnovu iskustava terapeuta kao i na osnovu potreba pacijenata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari