Terapija udarnim talasima - shockwave terapija

MP50, MP100, MP200 STANDARDNA I ULTRA SERIJA,
DUOLITH SD1 TOWER, DUOLITH SD1 T-TOP


APARATI ZA TERAPIJU UDARNIM TALASIMA

Terapija udarnim talasima predstavlja najnovije dostignuće u terapiji bola. Sistem terapije radijalnim i fokusiranim udarnim talasima razvijen od strane švajcarskog proizvođača STORZ MEDICAL predstavlja svetski zlatni standard u ovoj terapiji. Terapija radijalnim i fokusiranim udarnim talasima je moderan visoko efektivan tretman koji koristi visoko energetske zvučne talase koji se uvode u bolnu regiju. Podstiče proces izlečenja aktiviranjem samoregeneracije tela, stimuliše metabolizam i ubrzava cirkulaciju krvi.Oštećeno tkivo se regeneriše.

MP50

MP50 Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Najekonomičniji uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima
- Frekvencija:1-15 Hz (8 Hz/4.0 bar,11Hz/3.4 bar,15Hz/2.8 bar)
- Pritisak:1-4 bara (8 Hz/4.0 bar,11Hz/3.4 bar,15Hz/2.8 bar)
- Led displej
- Ugrađen tihi kompresor
- Opciono mogućnost rada na baterije
- Mobilni uređaj za lak transport
- Boje:plava ili srebrna

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- Transmiter R15 ili DI15 gold
- Transmiter D20-S
- Glavni kabel za napajanje
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Uputstvo za upotrebu MP50

- Kolica za uređaj
- Tilting tanjir MP50
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Transmiteri po izboru
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)


MP100

MP100 Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Klasični uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima
- Frekvencija:1-21 Hz (12 Hz/5.0 bar,16Hz/4.5 bar,21Hz/4.0 bar)
- Pritisak:1-5 bara(12 Hz/5.0 bar,16Hz/4.5 bar,21Hz/4.0 bar)
- Precizno podešavanje pritiska
- Led displej
- Ugrađen tihi kompresor
- Opciono V-ACTOR 31 Hz „vibro terapija“
- Opciono mogućnost rada na baterije
- Mobilni uređaj za lak transport
- Boje:plava,srebrna i crna

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- Transmiter R15 ili DI15 gold
- Transmiter D20-S
- Glavni kabel za napajanje
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Uputstvo za upotrebu MP100

- Kolica za uređaj
- Tilting tanjir MP100
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Transmiteri po izboru
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)


MP200

MP200 Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Najsnažniji uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima
- Frekvencija:1-21 Hz
- Pritisak:1-5 bara
- Lista indikacija sa vizuelnim pregledom terapija
- Dva konektora za ručni set
- LCD ekran touchscreen
- Energy II eksterni tihi kompresor
- D-actor tehnologija
- Opciono V-ACTOR 31 Hz „vibro terapija“
- Boje: plava i srebrna, opciono:crna

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- Transmiter R15 ili C15
- Transmiter D20-S
- Energy II ili eksterni tihi kompresor
- Glavni kabel za napajanje
- Vazdušno crevo 1m
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Uputstvo za upotrebu MP200
- Uputstvo za kompresor

- Kolica za uređaj i Energy II kompresor
- Tilting tanjir MP200
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Transmiteri po izboru
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Torba za transport Energy II kompresora


TRANSMITERI

A6-Ø6mm,AkuSt transmiter,radijalni udarni talasi,za akupunkturu udarnim talasima,prodire do 20 mm

C15-Ø15mm,radijalni udarni talasi,keramički,aplikacija bez gela,za sve indikacije,prodire do 30 mm

R15-Ø15mm,radijalni udarni talasi,tretman svih indikacija,prodire do 35 mm

DI15-Ø15mm,deep impact transmiter –„energetski mlaz“,duboka ciljana područija,triger tačke,hronične bolesti,visoko-energetska aplikacija,prodire do 50 mm
F15-Ø15mm,“focus-lens“ transmiter,fokusirana energija,površinske bolne regije,maseterični mišići,cervikalna kičma,prodire do 30 mm
D20-S-Ø20mm,D-ACTOR transmiter,radijalni udarni talasi i vibrirajući pulsevi,terapija miofascijalnih triger tački,mišića i vezivnog tkiva,obnavljanje fibroznih promena(karpal tunel sindrom),tretman dubljih mišićnih regija(npr.piriformni mišić,mišić gluteus minimus) ,prodire do 50mm

D20-T-Ø20mm,D-ACTOR transmiter,titanium,radijalni udarni talasi i vibrirajući pulsevi,prodire do 50mm


D35-S -Ø35mm,D-ACTOR transmiter,radijalni udarni talasi i vibrirajući pulsevi ,terapija miofascijalnih triger tački,mišića i vezivnog tkiva,velikih leđnih mišića,zatetanje kože,lokalizacija triger tački,obnavljanje fibroznih promena,tretman dubljih mišićnih regija,prodire do 60 mm

T10-Ø10mm,radijalni udarni talasi, transmiter za trigger tačke i duboko ciljane entezopatije, prodire do 40 mm


PERI ACTOR TRANSMITERI

PERI-ACTOR “knuckle”-Tretiranje svih srednjih i velikih fascija. Leđna fascia, plantarna fascia, triger tačke, fascije u oblasti ramena i vrata

PERI-ACTOR “scoop”-Tretiranje na ili ispod ivice kosti. Karlica spreda, tibijalni greben, lakat

PERI-ACTOR “sphere”-Tačkasto tretiranje fascije. Plantarna fascija, zadnji deo šake, cervikalni mišići, triger tačke, svod stopala

PERI-ACTOR “scraper”-Tretiranje cele fascije lokomotornog sistema. Kruralna fascija, fascija thoracolumbalis, triger tačke, butna fascija (Fascia Lata)
SPINE ACTOR TRANSMITERI

SPINE-ACTOR 1-širina razmaka 20mm

SPINE ACTOR 1-širina razmaka 27,5mm

SPINE ACTOR 1-širina razmaka 35mm

Tretiranje vertebralnih spojeva celog kičmenog stuba u cervikalnoj, torakalnoj i lumbalnoj regiji. Npr.tretman paravertebralnih mišića, disfunkcije u celom kičmenom stubu, mišićna neuravnoteženost, bolna stanja kao i triger tačke.

v

ULTRA SERIJA

Ultra serija

MP50 ultra

Masterpuls MP50 “ultra” Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Mobilni uređaj za lak transport
- Frekvencija:1-17 Hz (u zavisnosti od pritiska)
- Pritisak:1-4 bara
- Integrisani kompresor
- Inovativni ručni set sa ekranom
- Ručni set sa aktivnim vrhom (active tip control)
- Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u
- Opciono 10” ekran osetljiv na dodir ,sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”,parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana
- Opciono V-ACTOR 1-21 Hz „vibro terapija“
- Opciono mogućnost rada na baterije

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- 3 transmitera:R15,DI15 i D20-S
- Držač za ekran
- Glavni kabel za napajanje
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Uputstvo za upotrebu

- 10” ekran osetljiv na dodir
- V-ACTOR 1-21 Hz „vibro terapija“
- Veliki izbor transmitera
- Kompleti transmitera SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
- Mogućnost rada na baterije
- Kolica za uređaj
- Tilting tanjir MP50
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)


MP100 ultra

Masterpuls MP100 “ultra” Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Mobilni uređaj za lak transport
- Frekvencija:1-21 Hz (u zavisnosti od pritiska)
- Pritisak:1-5 bara
- Integrisani kompresor
- Inovativni ručni set sa ekranom
- Ručni set sa aktivnim vrhom (active tip control) i “skin touch” kontrolom
- Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u
- Opciono 10” ekran osetljiv na dodir ,sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”,parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana
- Opciono V-ACTOR 1-31 Hz „vibro terapija“
- Opciono mogućnost rada na baterije

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- 3 transmitera:R15,DI15 i D20-S
- Držač za ekran
- Glavni kabel za napajanje
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Uputstvo za upotrebu

- 10” ekran osetljiv na dodir
- V-ACTOR 1-21 Hz „vibro terapija“
- Veliki izbor transmitera
- Kompleti transmitera SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
- Mogućnost rada na baterije
- Kolica za uređaj
- Tilting tanjir MP100
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)


MP200 ultra

Masterpuls MP200 “ultra” Uređaj za terapiju radijalnim udarnim talasima

- Mobilni uređaj za lak transport
- Frekvencija:1-21 Hz
- Pritisak:1-5 bara
- Integrisani kompresor
- Inovativni ručni set sa ekranom
- Ručni set sa aktivnim vrhom (active tip control) i “skin touch” kontrolom
- Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u
- Opciono 10” ekran osetljiv na dodir ,sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”,parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana
- Opciono V-ACTOR 1-31 Hz „vibro terapija“
- Opciono VACU-ACTOR tehnologija
- Opciono mogućnost rada na baterije

- R-SW ručni set (uključuje 2 projektila i 2 cevi)
- 3 transmitera:R15,DI15 i D20-S
- Držač za ekran
- Glavni kabel za napajanje
- Kontakt gel
- Prekrivač za uređaj
- Torba za transport uređaja
- Uputstvo za upotrebu

- 10” ekran osetljiv na dodir
- V-ACTOR 1-21 Hz „vibro terapija“
- Veliki izbor transmitera
- Kompleti transmitera SPINE-ACTOR i PERI-ACTOR
- Mogućnost rada na baterije
- Kolica za uređaj
- Tilting tanjir MP200
- R-SW set za reviziju (uključuje 2 projektila,2 cevi,2 o-gumice)
- F-metar
- Zaštitne kapice za transmitere (50kom)


Duolithsd1Tower

DUOLITH SD1 TOWER Terapija radijalnim i fokusiranim udarnim talasima

- Prvoklasan modularni sistem za terapiju radijalnim i fokusiranim udarnim talasima
- Mogućnost postepene nadogradnje sistema (od radijalne do fokusirane terapije)
- „Top-view“ displej sa svim relevantnim informacijama,Touch screen
- Radijalni udarni talasi sa inovativnim ručnim setom sa ekranom i „skin-touch“ ON/OFF senzorom
- Fokusirani udarni talasi sa konstantnom i pouzdanom visoko energetskom dinamikom,fokusirani sa dubokim prodiranjem
- Integrisan ultrazvučna dijagnostika,crno-beli ili kolor displej
- Modularna „Tower“ verzija
- Integrisani pacijent menadžment,vodič za terapije (ortopedija,dermatologija,urologija)
- Karakteristike:
- Radijalni udarni talasi:
- Frekvencija:1-21 Hz
- Pritisak:1-5 bara
- Fokusirani udarni talasi:
- Gustina protoka energije:0.01-0.55 mJ/mm2
- Terapeutska efikasnost:0-125 mm
- Planarni/defokusirani udarni talasi:
- Gustina protoka energije:0.01-1.24 mJ/mm2

NIVO 1
: - R-SW MODUL-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima
NIVO 2:
- R-SW MODUL+KONTROLNI MODUL (+UZ)-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima+kontrolni modul +ultrazvučna dijagnostika (opciono)
NIVO 3:
- R-SW MODUL+KONTROLNI MODUL+F-SW MODUL (+UZ)-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima+kontrolni modul+jedinica za terapiju fokusiranim udarnim talasima+ultrazvučna dijagnostika(opciono)
- NOVI INOVATIVNI RUČNI SET
- FOKUSIRANI RUČNI SET
- PLANARNI RUČNI SET


NIVO 1
R-SW MODUL-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima
NIVO 2
R-SW MODUL+KONTROLNI MODUL (+UZ)-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima+kontrolni modul +ultrazvučna dijagnostika (opciono)
NIVO 3
R-SW MODUL+KONTROLNI MODUL+F-SW MODUL (+UZ)-Jedinica za terapiju radijalnim udarnim talasima+kontrolni modul+jedinica za terapiju fokusiranim udarnim talasima+ultrazvučna dijagnostika(opciono)


Duolithsd1t-top

DUOLITH SD1 T-TOP Uređaj za terapiju fokusiranim udarnim talasima

-Ručni set SEPIA sa ekranom i integrisanim kontrolama
-Fokalna zona prodiranja:0-65mm
-Terapeutska efektivnost: do 125mm dubine prodiranja
-Pristup ekskluzivnom “ICE Shock Wave Portal”-u
-Opciono 10” ekran osetljiv na dodir ,sa digitalnim atlasom anatomije “Visible Body”,parametrima tretmana sa slikama i video prikazima i praćenjem pacijenata sa istorijom tretmana
-Nadogradiv na DUOLITH SD1 kao modularna jedinica

-Ručni set SEPIA
-Standardni set:kesa za vodu, gel, držač ručnog seta, držač za ekran i silikonsko ulje
-Glavni kabel za napajanje
-Prekrivač za uređaj
-Torba za transport uređaja
-Uputstvo za upotrebu

-10” ekran osetljiv na dodir
-Kolica za uređaj
-F-metar
-URO set: držač za penis, ruka za držanje , stand off II “anatomical” dodatak, kesa za vodu, gel, držač ručnog seta, držač za ekran i silikonsko ulje


O TERAPIJI

- Terapija udarnim talasima ubrzava izlečenje aktivirajući samoregenerativni sistem organizma. Stimuliše metabolizam i povećava krvnu cirkulaciju.Oštećeno tkivo se postepeno regeneriše i dolazi do izlečenja.Potrebno je oko 3-6 terapija ,1-2 puta nedeljno
- Prednost terapije:
- Širok opseg primene,bez upotrebe anestetika,visok procenat izlečenja,povraćena pokretljivost
- Posle samo 2-3 tretmana preko 80% pacijenata je potpuno oslobođeno bola ili oseća značajno smanjenje bola.
- Kratko trajanje tretmana,sigurna primena,zadovoljni pacijenti
- Efekti:
- smanjenje bola
- ubrzanje metabolizma
- poboljšana krvna cirkulacija (neovaskularizacija)
- smanjenje kalcifikata
- smanjenje mišićne napetosti
- bolja pokretljivost
- efekti na vezivno tkivo
- Indikacije:
- Kalcifikacijsko zapaljenje tetiva npr.ramena
- Radijalni i ulnarni epikondilitis
- Patelarni tendinitis (skakačko koleno)
- Ahilodinija
- Plantarni fasciitis
- Trohanterični tendinitis
- Miofascijalne triger tačke
- Drugi poremećaji zapaljenja tetiva
- Kod akupunkture:astma,cervikalni sindrom,koksartroza,petni trn,gonartroza,lumbago..
- Hronične entezopatije uopšte