North System je pouzdan partner

Opremili smo veliki broj ordinacija fizikalne medicine kako u državnom tako i u privatnom sektoru Budite i vi deo tima koji pobeđuje . North System Vaš Fizio Tim.


Hilterapija

Hilterapija u Beogradu u ambulanti Fitness Medico.
Terapija sa najboljim rezultatima kod akutnih stanja.