KTD - Kratkotalasna dijatermija

THERMO 500

APARAT ZA KRATKOTALASNU DIJATERMIJU

Aparat za KTD belgijskog proizvođača GymnaUniphy, predstavlja vrhunski kvalitet i opremljen je sa inteligentnim kontrolnim sistemom.

Thermo500

THERMO 500 Uređaj za kratkotalasnu dijatermiju

- Uređaj Thermo 500 šalje pulsne, visoko-frekventne elektro-terapijske signale od 70 vati (1 kanal) ili 40 vati (2 kanala)
- Opremljen je sa inteligentnim kontrolnim sistemom (ICS)
- Kada kontakt sa termo elektrodom postane nedovoljan,kao rezultat pomeranja pacijenta,motor se automatski zaštićuje od pregrevanja.
- Snaga zračenja će se smanjiti u proporciji sa smanjenim kontaktom sa kožom.
- Frekvencija:27,12 Mhz +/--0,6%
- Snaga:200 W na 50 Ohm
Prosečna snaga:
- Termoelektroda fi 14 cm-1 kanal=max. 70 W,2 kanala=max. 2x 40 W
- Termoelektroda fi 8 cm-1 kanal=max. 32 W, 2 kanala=max. 2x32 W
- Trajanje pulsa: 65-400 µs
- Frekvencija pulsa: za jedan kanal: 25-875Hz, za dva kanala: 25-500Hz
- Tajmer:0-60 minuta
- 38 pre-programiranih naučno dokazanih indikacija (dekubitis,mialgija,lumbago,hondromalacija, istegnuće mišića...)
- Netoplotni i toplotni tretmani
- Pulsna kratkotalasna terapija se specifično aplikuje toplotnim putem za akutna stanja,upale,posttraumatska i postoperativna stanja
- Termo elektrode
- Specijalne indukovane elektrode osiguravaju optimalan efekat prodiranja,ne apsorbuje se energija u površinska masna tkiva
- Termo elektrode su opremljene sa faradejevim ekranom visoke tehnologije što sprečava interferenciju sa ostalim aparatima.
- Simultana primena 2 termo elektrode
- Zahvaljujući postojanju 2 nezavisno podesiva kanala,moguće je priključiti 1 ili 2 termo elektrode
- U slučaju kombinovanja velikih i malih elektroda, emitovanje energije se automatski podešava prečniku konektovanih elektroda.
- Kontrola prenosa energije
- Thermo 500 je opremljen sa automatskim sistemom za praćenje prenosa energije do pacijenta
- Čim elektroda nije na optimalnom mestu za tretman, tretman se pauzira i uređaj proizvodi vizuelni i akustični signal.

- Elektroda ruka Thermo 500
- Termo elektroda fi 14 cm
- Koaksijalni kabel za termo elektrodu

- Termo elektroda fi 8 cm