Kombinovana terapija

COMBI 200, COMBI 200L, COMBI 400, COMBI 400V, DUO 400V

APARATI ZA KOMBINOVANU TERAPIJU

Aparati za kombinovanu terapiju belgijskog proizvođača GymnaUniphy.
Kombinovani aparati: elektro - ultrazvučna terapija, elektro - ultrazvučna terapija - laser terapija, elektro-ultrazvučna terapija - laser terapija - vakum terapija.

Combi200

COMBI 200 Kombinovani uređaj za elektroterapiju i ultrazvučnu terapiju

-  Portabilni uređaj za kombinovanu terapiju
-  Dva potpuno nezavisno podesiva kanala

Elektroterapija

 - 2-polne i 4-polne struje
-  Nisko i srednje frekventne struje
- Ukupno 25 tipova elektroterapijskih struja : Diadinamik (CP, LP, DF, MF),  pravougaone, trougaone, Ultra Reiz struja, TENS (5 oblika), interferentne,   mišićna stimulacija (više oblika), NMES struje, jednosmerne struje, dijagnostički   programi-reobaza i hronaksija, reobaza i AQ, dipolarni vektor, Han Stim
-  Jonoforeza
-  Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija

-  Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde -  Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
-  Pulsni i kontinuirani mod rada (100-50-40-30-20-10%)
-  Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
-  Ergonomska ultrazvučna sonda
-  Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde

-  Simultana terapija:2 različite indikacije simultano tretirane elektro i ultrazvučnom terapijom
-  Kombinovana terapija:tretiranje jedne povrede istovremeno korišćenjem elektro i ultrazvučne terapije.
-  Lista indikacija-122 pre-programirane indikacije
-  9 dijagnostičkih programa i 33 ciljnih programa
-  Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
- Kontakt gel, 500 ml
- Set fotografija Combi 200 za postavljanje elektroda i ultrazvučne sonde
- Uputstvo za upotrebu Combi 200

- Torbica za seriju 200
- Olovka elektroda sa sunđerom fi 15mm
- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
- Kontakt gel, 5 l
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima
- Vaginalne i analne sonde


Combi200l

COMBI 200L Kombinovani uređaj za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju i laser terapiju(opciono)

- Portabilni uređaj za kombinovanu terapiju
- Dva potpuno nezavisno podesiva kanala

Elektroterapija

- 2-polne i 4-polne struje
- Nisko i srednje frekventne struje
- Ukupno 25 tipova elektroterapijskih struja :Diadinamik (CP,LP,DF,MF),pravougaone,trougaone,Ultra Reiz struja,TENS (5 oblika),interferentne,mišićna stimulacija (više oblika), NMES struje, jednosmerne struje, dijagnostički programi-reobaza i hronaksija, reobaza i AQ,dipolarni vektor,Han Stim
- Jonoforeza
- Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde

Ultrazvučna terapija

- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
- Pulsni i kontinuirani mod rada (100-50-40-30-20-10%)
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- Ergonomska ultrazvučna sonda
- Patentirana tehnologija ultrazvučne sonde
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde

Laser terapija

- Opcioni izbor laserskih sondi
- Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 904nm
- 1.Mono 200 sonda:
- snaga:13,5 W
- frekvencija:2-30.000 Hz
- maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
2.Quad 200 sonda (4 diode): :
- Snaga:4 x 18 W
- Frekvencija:2-5.000 Hz
- Maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

- Simultana terapija:2 različite indikacije simultano tretirane elektro i ultrazvučnom terapijom
- Kombinovana terapija:tretiranje jedne povrede istovremeno korišćenjem elektro i ultrazvučne terapije.
- Lista indikacija-194 pre-programirane indikacije
- 9 dijagnostičkih programa i 65 ciljnih programa
- Mogućnost snimanja sopstvenih terapijskih programa (20 slobodnih mesta)

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 MHz, 4 cm², uključujući držač
- Laserska sonda Mono 200 + 2 kom zaštitnih naočara za laser (opciono)
- Kontakt gel, 500 ml
- Set fotografija Combi 200L za postavljanje elektroda i ultrazvučne sonde
- Uputstvo za upotrebu Combi 200L

- Torbica za seriju 200
- Olovka elektroda sa sunđerom fi 15mm
- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
- Laserska sonda Quad 200
- Zaštitne naočare za laser
- Kontakt gel, 5 l
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima
- Vaginalne i analne sonde


Combi400

COMBI 400 Kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju i laser terapiju (opciono)

- 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
- 2 odvojena potenciometra za intenzitet

Elektroterapija
- 2-polne i 4-polne struje
- Preko 30 vrsti i oblika struje(diadinamik,galvan,tens,ruska stimulacija,mikro struje....)
- I-t kriva,Reobaza,Hronaksija,Jonoforeza,Fonoforeza
- Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija

- Pulsni i kontinuirani mod rada
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde

Laser terapija

- Opcioni izbor laserskih sondi
- Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 904nm
- 1.Mono 200 sonda:
- Snaga:13,5 W
- Frekvencija:2-30.000 Hz
- Maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
- 2.Quad 200 sonda (4 diode): :
- Snaga:4 x 18 W
- Frekvencija:2-5.000 Hz
- Maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

- Lista kontraindikacija
- Memorija:500 slobodnih mesta
- USB portal za update-ovanje protokola
- GTS sistem (Medicinska E-knjiga, Vodič za terapije, Terapije zasnovane na dokazima)
- Medicinska E-knjiga (biblioteka anatomije ,medicinska objašnjenja i predlog terapije, pomoć)
- Vodič za terapije, protokoli (preko 800 pre programiranih protokola),3D slike za postavljanje elektroda
- Touch screen,kolor,10,4 inča, 600x800 pixela

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
- Laserska sonda Mono 200 + 2 kom zaštitnih naočara za laser (opciono)
- Vizuelno analogna skala
- Olovka za touch screen
- Kontakt gel, 500ml
- Uputstvo za upotrebu Combi 400

- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
- Laserska sonda Quad 200
- Zaštitne naočare za laser
- Kontakt gel, 5 l
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima


Combi400v

COMBI 400V Kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju, ultrazvučnu terapiju i laser terapiju (opciono) + vakuum jedinica najnovije generacije

- 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
- 2 odvojena potenciometra za intenzitet

Elektroterapija

- 2-polne i 4-polne struje
- Preko 30 vrsti i oblika struje(diadinamik,galvan,tens,ruska stimulacija,mikro struje....)
- I-t kriva,Reobaza,Hronaksija,Jonoforeza,Fonoforeza
- Mogućnost provere kvaliteta elektroda kao i pacijent kabla

Ultrazvučna terapija

- Pulsni i kontinuirani mod rada
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
- Vizuelna i zvučna kontrola kontakta
- Mogućnost kalibrisanja ultrazvučne sonde

Laser terapija

- Opcioni izbor laserskih sondi
- Laserske sonde su pulsne infracrvene galijum arsenid, od 904nm
- 1.Mono 200 sonda:
- Snaga:13,5 W
- Frekvencija:2-30.000 Hz
- Maksimalna prosečna snaga:70.5 mW
- 2.Quad 200 sonda (4 diode): :
- Snaga:4 x 18 W
- Frekvencija:2-5.000 Hz
- Maksimalna prosečna snaga:4 x 13.5 mW

Vakum terapija

- Integrisani uređaj za vakuum terapiju Vaco 400

- Lista kontraindikacija
- Memorija:500 slobodnih mesta
- USB portal za update-ovanje protokola
- GTS sistem (Medicinska E-knjiga, Vodič za terapije, Terapije zasnovane na dokazima)
- Medicinska E-knjiga (biblioteka anatomije ,medicinska objašnjenja i predlog terapije, pomoć)
- Vodič za terapije, protokoli (preko 800 pre programiranih protokola),3D slike za postavljanje elektroda
- Touch screen,kolor,10,4 inča, 600x800 pixela

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 Mhz i 3 Mhz,4 cm²
- Laserska sonda Mono 200 + 2 kom zaštitnih naočara za laser (opciono)
- Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
- Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
- Vakum elektrode fi 60 mm, 4 kom
- Sunđer za vakum elektrode fi 60 mm, 4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Olovka za touch screen
- Kontakt gel, 500ml
- Uputstvo za upotrebu Combi 400

- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode fi 90
- Multifrekventna ultrazvučna sonda 1 MHz i 3 Mhz, 1 cm², uključujući držač
- Laserska sonda Quad 200
- Zaštitne naočare za laser
- Kontakt gel, 5 l
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima


Duo400v

DUO 400V Kombinovani uređaj najnovije generacije za elektroterapiju i vakum terapiju

- 2 potpuno nezavisno podesiva kanala
- 2 odvojena potenciometra za intenzitet

Elektroterapija

- 2-polne i 4-polne struje
- Preko 30 vrsti i oblika struje(diadinamik,galvan,tens,ruska stimulacija,mikro struje....)
- I-t kriva,Reobaza,Hronaksija,Jonoforeza,Fonoforeza

Vakum terapija

- Integrisani uređaj za vakuum terapiju Vaco 400

- Lista kontraindikacija
- Memorija:500 slobodnih mesta
- USB portal za update-ovanje protokola
- GTS sistem (Medicinska E-knjiga, Vodič za terapije, Terapije zasnovane na dokazima)
- Medicinska E-knjiga (biblioteka anatomije ,medicinska objašnjenja i predlog terapije, pomoć)
- Vodič za terapije, protokoli (preko 800 pre programiranih protokola),3D slike za postavljanje elektroda
- Touch screen,kolor,10,4 inča, 600x800 pixela

- Glavni kabel
- Kabel za elektrode,2-polni ,2 kom
- Test utičnica, F/F, 4 mm
- Elektrode,gumene, 6 x 8 cm,4 kom
- Sunđer za elektrode, 6 x 8 cm,4 kom
- Elastične trake za fiksiranje, 5 x 60 cm,4 kom
- Vakum crevo,svetlo sivo, 2 kom
- Vakum crevo,tamno sivo, 2 kom
- Vakum elektrode fi 60 mm, 4 kom
- Sunđer za vakum elektrode fi 60 mm, 4 kom
- Vizuelno analogna skala
- Olovka za touch screen
- Uputstvo za upotrebu Duo 400V

- Gumene elektrode i sunđeri za elektrode: 4 x 6 cm,6 x 8 cm,8 x 12 cm
- Elastične trake za fiksiranje: 5 x 30 cm, 5 x 60 cm, 5 x 120 cm
- Lepljive elektrode: fi 3cm, 2,5 x 5 cm, 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- Adapter za lepljive elektrode
- Vakum elektrode i sunđer za vakum elektrode fi 90
- Kolica za uređaj Mobil 700 sa dodacima