Analizatori sastava tela

ACCUNIQ

Analizatori sastava tela ACCUNIQ

ACCUNIQ je razvio izuzetno preciznu analizu sastava tela koristeći bioelektričnu impedansu za kompleksije razumevanje tela i poboljšanje njegovog balansa kroz preciznu dijagnostiku. Analizatori sastava tela najnovije generacije uključuju: analize sastava tela, procene različitih tipova abdominalne masti, procene po segmentima, grafikone promena sastava tela, rezultate po segmentima. Merenja su potvrđena DEXA merenjima koja su poznata kao najtačnija metoda za procenu telesnog sastava

Accuniq BC300 – Analizator sastava tela

-Analizator sastava tela koji koristi inovativnu BIA tehnologiju za tačne i precizne rezultate
-Ovaj aparat meri impedansu metodom analize bioelektrične impedance i pruža puno informacija koristeći merenu impedansu i unesene lične podatke (visina, starost, pol, težina).
-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-Rezultati analize sastava tela na Izveštaju sa grafičkim prikazima
-Metod merenja: BIA metodom tetra-polarne elektrode pomoću 8 dodirnih elektroda
-Opseg frekvencije:5, 50, 250 kHz
-Mesto merenja:Celo telo i segmentno merenje (ruke, noge i trup)
-Vreme merenja: oko 1 minute
-Unos visine:50-220cm
-Unos težine:10-200kg
-Način unosa: putem tastature i putem PC-a daljinska kontrola
-Uređaji za prenos: USB port
-7 inča kolor LCD ekran
-Sklopiv dizajn, veoma lak za prenos

Rezultati Analize sastava tela:
Analiza sastava tela (Težina, LBM, telesna masnoća, SLM, Proteini, Minerali, TBW), Analiza mišića/masti (Težina, SMM, masa masti), Analiza gojaznosti (BMI i procena, PBF i procena, stepen gojaznosti), Abdominalna analiza (WHR, VFL, VFA, AC), Segmentna (Leva ruka, Desna ruka, Leva noga, Desna noga, Trup), Masno tkivo/Nemasno tkivo, Promena sastava tela (Predhodna, Sadašnja), Sveobuhvatna procena (Tip tela, Biološka starost, BMR, TEE, BCM), Vodič za kontrolu (Ciljana težina, Kontrola težine, Kontrola mišića, Kontrola masti, Impedansa (Segmentna&Frekvencija), Krvni pritisak (Kada je priključen merač krvnog pritiska), QR kod.
Rezultati za decu i omladinu (opciono)

-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-A4 Izveštaji
-USB kabel
-Kabel za napajanje i adapter
-Korisničko uputstvo BC300 na engleskom i srpskom jeziku

-Automatski merač krvnog pritiska
-Termalni printer
-Termalni papir
-USB memorija
-Visinomer
-A4 Izveštaj za decu

Accuniq BC380 – Analizator sastava tela

-Analizator sastava tela koji koristi inovativnu BIA tehnologiju za tačne i precizne rezultate
-Ovaj aparat meri impedansu metodom analize bioelektrične impedance i pruža puno informacija koristeći merenu impedansu i unesene lične podatke (visina, starost, pol, težina).
-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-Rezultati analize sastava tela na Izveštaju sa grafičkim prikazima
-Metod merenja: BIA metodom tetra-polarne elektrode pomoću 8 dodirnih elektroda
-Opseg frekvencije:5, 50, 250 kHz
-Mesto merenja:Celo telo i segmentno merenje (ruke, noge i trup)
-Vreme merenja: oko 30 sekundi
-Unos visine:50-220cm
-Unos težine:10-250kg
-Način unosa: putem Touch pad-a, putem tastature i putem PC-a daljinska kontrola
-Uređaji za prenos: USB port, RS-232C
-7 inča kolor LCD ekran osetljiv na dodir - touchscreen
-Ergonomski dizajn koji omogućava korisniku podešavanje

Rezultati Analize sastava tela:
Analiza sastava tela (Težina, LBM, telesna masnoća, SLM, Proteini, Minerali, TBW), Analize mišići/masti (Težina, SMM, masnoća), Analiza gojaznosti (BM, PBF, stepen gojaznosti, AC), Abdominalna analiza (WHR, VFL, VFA), Vodič za kontrolu (Težina i kontrola, Mišićna masa i kontrola, Masnoće i kontrola, Kontrolisanje cilja, nedeljna kontrola, kontrolisanje trajanja),ECW, Promena sastava tela (Težina, SMM, masa masti), Sveobuhvatna procena (Tip tela, Biološka starost, BMR, TEE, BCM), Procena balansa (Gornji deo tela L/D, Donji deo tela L/D), Segmentna (Leva ruka, Desna ruka, Leva noga, Desna noga, Trup), Masno tkivo/Nemasno tkivo, Impedansa (Segmentna&Frekvencija), Krvni pritisak (Kada je priključen merač krvnog pritiska naše kompanije), QR kod.
Rezultati za decu i omladinu (opciono)

-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-A4 Izveštaji
-USB kabel
-Kabel za napajanje i adapter
-4mm inbus ključ,vijci,poklopac
-Korisničko uputstvo BC380 na engleskom i srpskom jeziku

-Automatski merač krvnog pritiska
-Termalni printer
-Termalni papir
-USB memorija
-Bluetooth
-Wi-Fi adapter
-Visinomer
-A4 Izveštaji za decu

Accuniq BC720 – Analizator sastava tela

-Analizator sastava tela koji koristi inovativnu BIA tehnologiju za tačne i precizne rezultate
-Ovaj aparat meri impedansu metodom analize bioelektrične impedance i pruža puno informacija koristeći merenu impedansu i unesene lične podatke (visina, starost, pol, težina).
-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-Rezultati analize sastava tela na Izveštaju sa grafičkim prikazima
-Metod merenja: BIA metodom tetra-polarne elektrode pomoću 8-12 dodirnih elektroda
-Opseg frekvencije: 1, 5, 50, 250, 550, 1000 kHz
-Mesto merenja:Celo telo i segmentno merenje (ruke, noge i trup)
-Vreme merenja: oko 1 minute
-Unos visine:50-220cm
-Unos težine:10-270kg
-Način unosa: putem Touch pad-a, putem tastature i putem PC-a daljinska kontrola
-Uređaji za prenos: USB port, RS-232C, Bluetooth, Wi-Fi (Opciono)
-8,4 inča kolor LCD ekran osetljiv na dodir - touchscreen
-Ergonomski dizajn koji omogućava korisniku podešavanje

Rezultati za Analizu sastava tela:
Analiza sastava tela (Težina, LBM, telesna masnoća, SLM, Proteini, Minerali, TBW), Analize mišići/masti (Težina, SMM, masnoća), Analiza gojaznosti (BMIi procena,PBF i procena, stepen gojaznosti, AC), Abdominalna analiza (WHR, VFL, VFA, VFM, SFM, Predviđena abdominalna gojaznost),Segmentna (Leva ruka, Desna ruka, Leva noga, Desna noga, Trup), Analiza nemasnog tkiva (Dualni grafikon) i Odnos segmentnog ECW-a, Analiza telesne tečnosti (ICW, ECW, odnos ECW-a), Sveobuhvatna procena (Tip tela, Biološka starost, BMR, TEE, BCM), Procena balansa (Gornji deo tela L/D, Donji deo tela L/D), Vodič za kontrolu (Vodič za kontrolu (Ciljana težina, Kontrola težine, Kontrola mišića, Kontrola masnoće),Impedansa (Segmentna&Frekvencija), Krvni pritisak (Kada je priključen merač krvnog pritiska naše kompanije), QR kod.
Rezultati za segmentnu analizu:
Segmentna analiza nemasnog tkiva i procena, Segmentna analiza masnog tkiva i procena, odnos segmentnog ECW-a i procena, Istorija ( težina,SMM, masa masti, PBF, BMI, WHR,odnos ECW-a), Tip tela (20 tipova), Segmentna telesna tečnost, Segmentni ICW, Segmentni ECW, Impedanasa (Segmentna&Frekvencija), QR kod.
Rezultati za decu i omladinu (opciono)

-Program za upravljanje podacima - Body composition management program (CD)
-A4 Izveštaji
-USB kabel
-Bluetooth
-Kabel za napajanje i adapter
-5mm inbus ključ,vijci,poklopac
-Korisničko uputstvo BC720 na engleskom i srpskom jeziku

-Softver za profesionalno zdravstveno savetovanje
-Automatski merač krvnog pritiska
-Termalni printer
-Termalni papir
-Wi-Fi adapter
-Ultrazvučni visinomer SM103
-A4 Izveštaj za segmentne delove i decu